Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

„Veľkou devízou je kvalitné vzdelanie a zaručená práca v odbore“

 

Slávnostný akt odovzdávania vysvedčení a prijatie úspešných absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová do „rodiny železiarov“ sa konal v posledný májový deň, ako tradične, v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej. Celý ceremoniál sa niesol v znamení dobrej nálady a pozvanie prijali viacerí významní hostia, medzi nimi aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová a predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu zváračského – Priemyselný inštitút SR Ľubomír Lopatka.

 

Slávnostné vyraďovanie absolventov súkromnych škôl ŽP
Ing. M. Dekrét gratuluje absolventovi k úspešnej maturitnej skúške. Sprava od neho Ing. M. Pindiaková a Ing. M. Niklová. Foto: A. Nociarová

 

Tento rok bolo úspešných absolventov bezmála sto. Študenti strednej odbornej školy maturovali v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a gymnazisti v odbore šport a informatika. Od prvého kontaktu so školou sú žiaci vo firme považovaní za budúcich zamestnancov, čomu zodpovedajú aj vymoženosti, ktoré im zriaďovateľ poskytuje.

 

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR Oľga Nachtmannová
Zľava: Ing. M. Pindiaková, Mgr. O. Nachtmannová, PhD., Ing. V. Soták, PaedDr. K. Zingorová a Ing. J. Banas. Foto: A. Nociarová

 

V úvode hostí a samotných absolventov privítal predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP Vladimír Soták. Po ňom sa slova ujala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová: „V Podbrezovej nie som prvýkrát. Ešte ako poslankyňa som viackrát navštívila školy aj fabriku. Vzdelanie, ktoré ponúkajú Železiarne Podbrezová, je na vysokej úrovni, za čo patrí pánovi Sotákovi za oblasť školstva poďakovanie. Dnešná doba priemyslu a technológie nás doslova núti, v pozitívnom slova zmysle, aby sme boli činorodými a učili sa nové postupy a ovládanie nových zariadení. Svet okolo nás sa neustále mení a napreduje. Dnešné odborné vzdelanie znamená, vzhľadom na technologický pokrok, niečo úplne iné, než znamenalo pred niekoľkými rokmi. Slovensko potrebuje ľudí, ako ste vy, potrebuje kvalifikovaných a kvalitných ľudí. Je pre vás veľkou devízou, že máte možnosť, vďaka kvalitnému vzdelaniu, držať krok s novými technológiami, môžete si to vyskúšať v praxi a čo je hlavné, po škole máte zaručenú prácu v odbore, ktorý ste vyštudovali. Srdečne vám blahoželám k vaším maturitným výsledkom a prajem vám úspešný ďalší rozlet, či to už bude v práci, alebo na vysokej škole. Vy ste práve tí, ktorí budú tvoriť hodnoty našej krajiny.

 

Ing. M. Kurčík odovzdáva päťstoeurový šek triednej učiteľke Mgr. M. Orolínovej
Ing. M. Kurčík odovzdáva päťstoeurový šek triednej učiteľke Mgr. M. Orolínovej

 

Po štátnej tajomníčke sa absolventom a prítomným hosťom prihovoril aj človek z praxe, generálny riaditeľ Výskumného ústavu zváračského, Ľubomír Lopatka: „V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu spoločnosti ŽP za česť tu dnes stáť a prihovárať sa absolventom. Chcem im zablahoželať k dvom veciam. Tou prvou je úspešná „skúška dospelosti“ a tou druhou je správny výber školy. Asi nepoviem nič nové, keď poznamenám, že doba sa neustále mení a my sa nachádzame v epoche priemyselnej revolúcie. Dovolím si dať vám jednu radu. Či už nastúpite do práce, alebo pôjdete študovať na vysokú školu, vždy všetko robte najlepšie, ako viete a neustále sa vzdelávajte, lebo strednou školou to nekončí – učíme sa celý život. Ak budete chcieť byť najlepší, budete musieť na sebe pracovať.“

 

Ocenenie pre najlepšie základné školy
Zľava: PaedDr. K. Zingorová, Mgr. J. Hlásniková, PaedDr. D. Katonová, Mgr. B. Prečuchová, Mgr. Ľ. Vránska a Ing. M. Niklová

 

Po motivačných slovách vyzval moderátor absolventov na pódium, no ešte pred slávnostným pasovaním železiarov sa študentom prihovorili riaditeľky oboch súkromných škôl. Za odbornú školu Miriam Pindiaková a za gymnázium Katarína Zingorová. Po slávnostnom akte odovzdávania vysvedčení odznela hutnícka i študentská hymna.

 

Ocenenie pre najlepší pedagógov odovzdával V. Soták ml., a M. Pindiaková
Zľava: Ing. V. Soták ml., S. Piatrov, Mgr. J. Čief, PaedDr. R. Snopko, PhD. a Ing. M. Pindiaková

 

Ako každý rok, aj tento boli vyhlásení najlepší študenti, ktorí nemali len výborné výsledky, ale pre školu urobili aj čosi navyše. Stali sa nimi dvaja chlapci – za SSOŠH Kamil Ševc a za SG Lukáš Ottinger. Okrem titulu „najlepší žiak“ získali aj krásny šperk od spoločnosti ALO Diamonds, ktorý každoročne venuje Alojz Ryšavý, majiteľ a dizajnér značky ALO Diamonds.

Ďalším hodnotným darom bol päťsto eurový šek od generálneho riaditeľa ŽP, ktorým každoročne odmeňuje najlepšiu triedu na základe štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy. V tomto roku bola za najlepšiu triedu vyhodnotená  4. C trieda a cenu prebrala triedna učiteľka Marta Orolínová. Ceny v kategórií najlepší žiak a trieda odovzdal spolu s riaditeľkami stredných škôl podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ Marian Kurčík.

 

Ing. M. Dekrét blahoželá najlepším inštruktorom – Jakubovi Dupákovi a Petrovi Nagyovi
Ing. M. Dekrét blahoželá najlepším inštruktorom – Jakubovi Dupákovi a Petrovi Nagyovi

 

Komenského plaketou a pobytom na Táľoch boli odmenení najlepší pedagógovia Roman Snopko, Juraj Čief a Stanislav Piatrov. Cenu im odovzdal Vladimír Soták ml., člen predstavenstva a podpredseda rady škôl.

Keďže k životu potrebujeme aj prax, odmenení boli aj inštruktori odbornej praxe. V školskom roku 2017/2018 sa najlepšími inštruktormi odbornej praxe stali Jakub Dupák (Vt), Ján Turis (Gork), Peter Nagy (Tcú) a Miroslav Oravec (Vo). Taktiež získali pobyt na Táľoch a pamätný list. Zablahoželal im člen predstavenstva a výrobný riaditeľ Miloš Dekrét a riaditeľka odbornej školy Miriam Pindiaková.

 

Ing. Ľ. Lopatka, PhD sa prihovoril absolventom
Ing. Ľ. Lopatka, PhD sa prihovoril absolventom

 

Pre stredné školy je dôležitý aj nábor. S tým pomáhali viaceré základné školy z okolia. Odmenené boli aj riaditeľka Základnej školy z Čierneho Balogu Ľubica Vránska, riaditeľka Základnej školy z Pionierskej 2 z Brezna Beáta Prečuchová, riaditeľka Základnej školy Karola Rapoša z Brezna Danka Katonová a výchovná poradkyňa zo Základnej školy Kláry Jarunkovej v Podbrezovej Jaroslava Hlásniková. Ďakovný list a poukaz na pobyt na Táľoch im odovzdala členka predstavenstva a personálna riaditeľka Mária Niklová a riaditeľka gymnázia Katarína Zingorová.

Po slávnostnom akte sa slova opäť ujal Vladimír Soták: „V prvom rade blahoželám všetkým absolventom. Som presvedčený, že ich rozhodnutie na začiatku, študovať tu, bolo správne a že odtiaľto odchádzajú nielen dobre teoreticky pripravení, ale aj pripravení do praxe, do reálneho života. U nás majú prácu istú už od samého začiatku. Po novom však budú mať možnosť popri práci aj študovať na vysokej škole vo svojom obore, konkrétne na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Platí to samozrejme aj pre našich zamestnancov, zatiaľ ich je prihlásených tridsaťosem a som rád, že si chcú zvyšovať svoju kvalifikáciu. Štúdium popri práci je skvelá možnosť, ako si zarobiť a vzdelávať sa v jednom, takže túto možnosť by mali zvážiť aj absolventi. Želám vám, aby ste boli v živote úspešní a aby ste sa nikdy nehanbili povedať, kde ste študovali.“

 

O. Nachtmannová vyzdvihla kvalitu našich súkromných škôl
O. Nachtmannová vyzdvihla kvalitu našich súkromných škôl

 

O možnostiach štúdia na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach budeme čoskoro informovať podrobnejšie.