Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

V rámci stretnutia hudieb členských krajín Vyšehradskej štvorky sa na počesť vstupu do Európskej únie, 11. – 12. septembra 2004, uskutočnil v Ostrave festival dychových hudieb členských krajín – z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska, kde našu krajinu zastupovala Dychová hudba Železiarní Podbrezová.

Prvé účinkovanie nášho orchestra v malebnej oblasti Československej vrchoviny sa viaže k oslavám 60. výročia oslobodenia miest Jihlava a Žďáru, kde náš orchester vystupoval na pozvanie vtedajšej dcérskej spoločnosti Žďas, a.s. Ďalšou aktivitou roka bola tretia Európska prehliadka orchestrov Detych Plonsk 2005, spojená s prehliadkou dychoviek s mažoretkami, ktorá sa uskutočnila 26. – 29. augusta v Poľsku.

Na celoštátnej súťaži veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín 2005“ v medzinárodnej konkurencii šiestich orchestrov zo Slovenska, Čiech a Maďarska, bola podbrezovská dychová hudba, vedená Jozefom Kráľom, ocenená „Zlatým pásmom“ (po štvrtý raz, predtým v rokoch 1998, 2000 a 2003), ako aj „Cenou za najlepšiu interpretáciu skladby Karola Pádivého“.

 

Dychová hudba ŽP v Ostrave 2005
Dychová hudba ŽP v roku 2005 na medzinárodnej súťaži veľkých dychových orchestrov v Ostrave

 

K významným akciám roku 2006 patrí účasť na piatom ročníku festivalu „Hradská muzika“, ktorého sa zúčastnili aj dychové hudby Novohradu a Gemera – Hradčianka z Modrého Kameňa, Sitňanka z Banskej Štiavnice, Detva a Gemerčanka z Revúcej. V rámci tradičných Pribinových a Cyrilo – Metodských slávností v Nitre, priamo na Svätoplukovom námestí sa predstavil orchester pod taktovkou dirigenta Jozefa Kráľa v poldruha hodinovom programe. V rámci osláv 55. výročia založenia Žďas-u, hrali v posledných augustových dňoch v Žďári nad Sázavou a Telči. V septembri bol orchester účastníkom festivalu dychových a folklórnych súborov v Zlíne.

Všetky aktivity boli zamerané na 170. výročie založenia Dychovej hudby Železiarní Podbrezová. Zodpovedal tomu aj repertoár, ktorý sa niesol v slávnostnom duchu – sólové vystúpenia mladých hudobníkov, skladby nestora hudby – Karola Pádivého, Šabľový tanec od A. I. Chačaturiana, či výber z tvorby Z. Fibicha. V roku 2007 absolvovali vystúpenie na oslavách 400. výročia povýšenia Žďaru na mesto. S mažoretkami z Českej republiky vystúpili na festivale v poľskom mestečku Zambrov.

Otázka č. 15: Koľkokrát bola Dychová hudba ŽP a.s. zaradená na „Pádivého Trenčíne“ do zlatého pásma?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebujeme v každom čísle.