Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

že s platnosťou od 1. augusta 2018 je v elektronickej forme aktualizovaný a zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy – zmena I/august 2018,

v ktorom je zahrnutá aj riadiaca dokumentácia vydaná a zverejnená v mesiaci júl 2018.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm