Medziľudské vzťahy v náročnom období

 

Esenciálna súčasť našich životov, bez ktorej by bol život fádny či náročný. Koronavírus priniesol zmenu aj v tejto oblasti a nám neostáva nič iné, než hľadať riešenia, ako sa čo najlepšie – vzhľadom na okolnosti – prispôsobiť a naďalej budovať vzťahy možno novým, netradičným spôsobom. Ako na to? Opäť prinášam pár rád a myšlienok, ktoré vám v tom môžu pomôcť. Pri ich čítaní sa skúste zamyslieť, čo z toho vám osobne vyhovuje a ako by ste to mohli aplikovať vo vašom živote. Možno nezachytím všetko, možno vám nedám rady, ktoré by vyriešili vaše konkrétne problémy, avšak chcela by som, aby vás tento článok priviedol k tomu, že pouvažujete nad tým, ako konkrétne vy sami môžete budovať vaše vzťahy s druhými ľuďmi.

Predpokladám, že o introvertnej a extrovertnej povahe osobnosti ste už čo to počuli a nemusím vám ich predstavovať. Mýtus, že introverti nepotrebujú vo svojom živote druhých ľudí je nepravdivý. Istým spôsobom každý človek potrebuje a vyhľadáva druhých ľudí. Do akej miery to robíte závisí aj od toho, akú máte povahu a môže čo to napovedať o tom, ako prežívate aktuálnu situáciu s obmedzením kontaktov. Dá sa povedať, že pre introvertov je to o čosi jednoduchšie. Obmedzené stretávanie sa s druhými ľuďmi nie je pre nich až takým negatívom, nakoľko uprednostňujú menší okruh ľudí vo svojom okolí.

Naopak, pre extrovertov je prirodzené a potrebné byť často a pravidelne v kontakte a komunikovať s väčším množstvom ľudí. O tom, do akej miery vy sami potrebujete byť v kontakte s vašimi blízkymi, priateľmi, rodinou vám prirodzene napovie váš „vnútorný hlas“, ktorý je odrazom vašej povahy. Buďte naň pozorní, vnímaví. Ak vám niekto chýba alebo sa cíti te osamelo, nebojte sa kontaktovať konkrétnych ľudí. Ak potrebujete čas pre seba, doprajte si ho.

Či ste introvert alebo extrovert, je dobré zostávať v pravidelnom kontakte s rodinou, priateľmi, s ľuďmi, ktorí sú vám blízki. V súčasnosti je možnosť náhodných stretnutí menšia a teda si zostávanie v kontakte s druhými ľuďmi vyžaduje viac úsilia, energie a možno aj organizovania času. Hoci to je pre vás náročnejšie, je to lepšie ako zostávať sám a izolovať sa od druhých. Osamelosť má na ľudskú psychiku a zdravie výrazne negatívne dôsledky. Preto sa nebojte byť aj iniciátormi kontaktov a nie len pasívnymi čakateľmi. Zavolajte alebo napíšte rodine správu ako prví, spoločne si dohodnite konkrétny čas, kedy sa budete jeden druhému venovať, pozvite priateľov na výlet do prírody. Prípadne sa prihovorte susedovi, s ktorým ste sa už dlhšie nerozprávali, alebo človeku, ktorého až tak dobre nepoznáte. Možno tak spoznáte zaujímavú osobu.

Nezabúdajte hlavne na tých, ktorí väčšinu dňa trávia vo svojej domácnosti . Dôchodcovia, ľudia trpiaci rôznymi ochoreniami, zamestnanci na homeoffi ce, deti na dištančnej výučbe, ľudia bez blízkej rodiny. Pri týchto ľuďoch je pravdepodobné, že potrebujú vašu pozornosť. Aj krátky telefonát im môže spríjemniť celý deň. Môžete byť niečie svetielko nádeje.

V súčasnej modenej dobe existuje mnoho spôsobov, ako zostávať v kontakte s druhými ľuďmi aspoň vo virtuálnom svete. Je možné písať si správy, telefonovať alebo rozprávať sa prostredníctvom videochatu. Na to nám slúži viacero platforiem a aplikácií (sms, mail, Skype, Messenger, Viber, WhatsApp, Zoom atď.), ktoré sú často zadarmo a vyžadujú si len ich stiahnutie do mobilu alebo počítača. Hoci virtuálny svet nenahradí fyzický kontakt, môže byť vhodnou alternatívou. Samozrejme, hľadajte aj nové spôsoby socializácie, ktoré vám doteraz nenapadli. Vyskúšajte nové aplikácie, ktoré ste doposiaľ nepoznali a prinášajú nové funkcie.

Zároveň sa pokúste žiť svoj život prirodzene. Porozprávajte sa so svojimi blízkymi o maličkostiach dňa, čo ste zažili, na čo sa tešíte a čo vás naopak rozhorčilo. Pošlite si fotky alebo videá toho, čo ste robili či zažili. Prostredníctvom videochatu si spoločne navarte alebo sa navečerajte. S kolegyňami si vymeňte chutné recepty, susedovi pošlite  tip na obchod so zaujímavým náradím. Zahrajte sa s vnúčatami. S kamarátmi si zapnite rovnakú online party a zatancujte si. Jednoducho povedané, zdieľajte s nimi to, čo žijete a prežívajte veci spoločne. Povedzte si, že si chýbate, povzbudzujte sa navzájom, stojte jeden pri druhom, snažte sa zachovávať psychickú pohodu a zameriavajte sa na to dobré. Pospomínajte si na spoločné zážitky a vymyslite si príjemnú akciu, ktorú zrealizujete, keď to bude možné. Na druhej strane sa v rozhovoroch nevyhýbajte hádkam, neduste v sebe negatívne pocity. Tie sú normálnou súčasťou života. Avšak konflikty sa snažte riešiť efek tívnym spôsobom. Rozprávajte sa s chladnou hlavou, nevyčítajte, ale skôr hovorte o tom, prečo je pre vás daný problém problémom. Hľadajte kompromisy, spoločné riešenia, prinášajte rešpekt a porozumenie. Vzhľadom na protiepidemické opatrenia je v oblasti medziľudských vzťahov najviac obmedzená možnosť fyzickej blízkosti .

Z vývinového hľadiska je fyzický kontakt prvým spôsobom prejavenia pozitívnych emócií. Pohladkanie bábätka, objímanie detí, pobozkanie partnera/ky alebo len to, že niekto vedľa vás sedí. Je možné, že mnohí z vás prežívajú najväčší deficit práve v tejto oblasti . Pokiaľ to budú opatrenia dovoľovať, nevylučujte objatia, pohladenia, chytenie za ruku, pobozkanie. Samozrejme, konajte múdro.

Ak máte podozrenie, že môžete byť nakazený, boli ste v kontakte s infikovaným človekom alebo pociťujete na sebe symptómy, je rozumnejšie odložiť stretnutie na neskôr. Na druhej strane vás povzbudzujem k rešpektovaniu názorov druhých ľudí ohľadom stretávania sa. Každý človek sa cíti komfortne v iných podmienkach. Niekomu neprekáža pravidelne sa stretávať, niekto sa viac cíti komfortne, keď obmedzí fyzický kontakt na minimum. Buďme k sebe tolerantní, snažme sa pochopiť jeden druhého a hľadajme cesty, ako si vyjsť v ústrety. Je prirodzené, že nie vždy máte možnosť blízkeho fyzického kontaktu práve s tým človekom, s ktorým by ste chceli. V takom prípade s tým človekom zostávajte aspoň vo virtuálnom kontakte, prejavte mu svoju lásku k nemu povzbudením alebo slovom uistenia. V tejto oblasti môžu zažívať najväčší problém malé deti , ktoré sa môžu cítiť nemilované, keď nemajú fyzicky nablízku danú osobu. Môžu sa pýtať, či ich starí rodičia už nemajú radi, keď ich neboli dlhšie pozrieť. V takomto prípade je potrebné dieťaťu vysvetliť, možno pravidelne vysvetľovať okolnos ti , že starí rodičia ho majú radi, ale že teraz nie je dobré, aby sa stretli, pretože tým chráni a pomáha starým rodičom. Uisťujte ich o láske starých rodičov a keď to bude možné, dovoľte im nie len virtuálny kontakt, ale aj ten fyzický. Kým budete čakať na vhodný čas stretnutia, vyrobte s deťmi darček pre starých rodičov, ktorý im neskôr odovzdáte.

Myslím si, že mnoho z toho, čo som vám v predchádzajúcich riadkoch ponúkla, už poznáte, možno veľa z toho žijete a aplikujete vo svojom živote. Ak je to pre vás málo, povzbudzujem vás k 2 veciam.

Po prvé, hľadajte nové možnosti riešenia svojho problému. Neupínajte svoj pohľad len na problém, ale kráčajte „v krajine riešení“. Zamyslite sa, čo ešte môžete vylepšiť, aby ste boli spokojnejší. Samozrejme, nežijeme v ideálnom svete, ktorý spĺňa naše dokonalé predstavy.

Preto povzbudenie č. 2: hľadajte možnosti svojho rastu. Tento krát v oblasti vzťahov. Čo nové sa môžete naučiť? Čo dobré a prínosné vám môže dať toto obdobie? V ktorej oblasti vzťahov nie som spokojný/á a ako ju môžem zlepšiť? Ako možno premeniť nega tívum na pozitívum?

Deti sa môžu naučiť deliť sa o pozornosť rodičov a hrať sa určitý čas samé. Môžete popracovať na komunikácii so svojím manželom/manželkou. Môže vás to naučiť byť otvorenejší a úprimnejší k ľuďom alebo tolerantnejším ku svokrovcom. A možno vám hlbšie vnorenie sa do online sveta pomôže lepšie chápať svoje vnúčatá. Možnosti am sa medze nekladú.