Advent symbolizuje príchod

Keď sa povie advent, mnohých napadne, že do Vianoc ostávajú už len štyri týždne. Predstavíme si „vianočnú horúčku“, lov na darčeky, prípravy koláčov či upratovania. Advent má pôvodne úplne iný účel a aj význam.

Obdobie pokoja, rozjímanie či dobročinnosti– tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. Samotné slovo advent pochádza z latinčiny – „adventus“ v preklade znamená príchod. Pre kresťanov je advent v znamení čakania na príchod Spasiteľa a duchovných príprav na Vianoce.

Symbolika adventu

Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu večnosť. Vedeli ste, že advent má stanovené aj svoje farby a každá sviečka je pomenovaná? Farbou adventu je fialová.

Ihličnaté vetvičky by sa mali kombinovať s tromi fialovými a jednou ružovou sviečkou. Sviečky sa zapaľujú proti smeru hodinových ručičiek. Časté sú aj vence s piatou, bielou sviečkou, ktorá sa nachádza uprostred, zapaľuje na Štedrý deň a symbolizuje Krista.

  1. Na prvú adventnú nedeľu, ľudovo nazývaná železná, sa zapaľuje prvá fialová sviečka, tzv. Svieca prorokov. Je pamiatkou na prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Niektorí ju nazývajú aj sviečkou nádeje.
  2. Na druhú adventnú nedeľu, bronzovú, sa zapaľuje druhá fialová sviečka, Betlehemská, ktorá reprezentuje lásku a predstavuje Ježiškove jasličky. Môže symbolizovať aj mier.
  3. Na tretiu adventnú nedeľu, striebornú, sa zapaľuje ružová – Pastierska sviečka. Vyjadruje radosť z toho, že pôst je takmer na konci. Je nazývaná aj sviečka Priateľstva.
  4. Na poslednú adventnú, zlatú, nedeľu sa zapaľuje posledná fialová sviečka. Anjelská sviečka predstavuje pokoj a lásku. Ak chcete mať aj piatu sviečku, zapaľuje sa na Štedrý deň, po západe slnka. Mala by byť biela, je zasvätená Kristovi a predstavuje svetlo.

História adventu

Zmienky o adventných bohoslužbách nájdeme už v 5. storočí. Počet nedieľ sa často líšil a advent sa slávil štyri až šesť nedieľ pred Vianocami. Až pápež Gregor Veľký stanovil jasný počet – štyri nedele. S adventom sa spája aj mnoho tradícií a zvykov. Napríklad sviatok svätej Barbory (4. decembra) sa spája s tradíciou „barborek“ a rezaní vetvičiek (najčastejšie gaštany a čerešne) stromov, ktoré ak do Vianoc vyrastú, prinášala to do domu šťastie. Neoddeliteľnou súčasťou adventu je tiež imelo. Má prinášať do rodiny šťastie a požehnanie. K vianočným tradíciám patrí aj vianočka. Kedysi pekári do vianočiek náhodne zapekali mince. Ten, kto mincu potom v pečive našiel, mal byť po celý ďalší rok zdravý a minca mu predpovedala aj bohatstvo. Keď sa ale pri pečení vianočka nepodarila a popraskala, značilo to nešťastie. Nech už oslávite advent akokoľvek, so zvykmi či bez nich, prežite ho hlavne v pokoji. Po náročnom roku, ktorý máme za sebou, si to každý z nás zaslúži.