Rekonštrukcia prinesie zvýšenie kvality pri poskytovaní služieb, aj moderné operačné sály

S JUDr. Karolom Vojtkom, hovorcom NsP Brezno, n.o., o ukončenej obnove nemocnice

Stavebná časť doposiaľ najväčšej rekonštrukcie breznianskej nemocnice bola ukončená v novembri. Trvala osemnásť mesiacov a predchádzala jej náročná logistika, nakoľko nemocnica počas rekonštrukcie fungovala v plnej prevádzke.

O jej detailoch sme sa rozprávali s JUDr. Karolom VOJTKOM, hovorcom NsP Brezno, n.o.:

  Prestavba NsP Brezno začala v máji minulého roku. Pripomeňme si, čo všetko prešlo rekonštrukciou.

Moderné operačné sály NsP Brezno, n.o.

– Rekonštrukcia nemocnice bola financovaná z eurofondov, v celkovej sume oprávnených výdavkov 8,39 milióna eur a pozostávala zo stavebnej a prístrojovej časti.
Financovaná bola z 95 percent z nenávratného finančného príspevku, ktorý bol poskytnutý Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Zvyšok bol doplatený z vlastných zdrojov nemocnice.
V rámci stavebnej časti realizovanej spoločnosťou Metrostav Slovakia a.s., ktorá bola ukončená v priebehu novembra, boli zrekonštruované predovšetkým priestory urgentného príjmu, vrátane priestorov chirurgickej ambulancie a ambulancie úrazovej chirurgie, centrálne operačné sály, centrálna sterilizácia, ďalej pracovisko klinickej mikrobiológie, dve pľúcne ambulancie a priestory suterénu dotknutých objektov. Taktiež bola vybudovaná nová nemocničná kotolňa a vzduchotechnika rekonštruovaných objektov.

Nová nemocničná kotolňa.

Čo od rekonštrukcie očakáva nemocnica?

– Od tejto rekonštrukcie nemocnica očakáva zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní predovšetkým akútnej a operačnej zdravotnej starostlivosti, a s tým samozrejme spojenú aj väčšiu spokojnosť pacientov.

V rámci obnovy bola plánová modernizácia prístrojového zariadenia. Môžete nám ju priblížiť?

– V rámci prístrojovej časti projektu, ktorej predpoklad ukončenia je v marci 2021, bolo do nemocnice zakúpené množstvo modernej prístrojovej techniky. Spomeniem napríklad mamografický prístroj, pôrodné lôžko, operačné stoly (vrátane mobilného operačného stola), operačné lampy, nemocničné lôžka, zdvíhacie zariadenie pre ležiacich pacientov, sterilizátory a mnoho iného. V súčasnosti ešte stále prebieha dodávka šiestich kusov sonografických prístrojov a niektorej inej zdravotníckej techniky, avšak väčšina prístrojovej techniky zakúpenej z eurofondov sa už nachádza v nemocnici. Nemocnica z daných finančných zdrojov taktiež značne vylepšila informačné technológie.

Rekonštrukciou prešla aj centrálna sterilizácia.

Kedy sa vráti nemocnica do „bežného chodu“ ?

– Nový urgentný príjem, v ktorého časti sa nachádza aj vynovená chirurgická ambulancia a ambulancia úrazovej chirurgie, plánujeme otvoriť 1. decembra 2020. Do konca tohto roka, resp. najneskôr do konca januára 2021, plánujeme uviesť do prevádzky aj ostatné zrekonštruované pracoviská, predovšetkým oddelenie centrálnej sterilizácie a centrálne operačné sály. Do nového roka by sme chceli „vstúpiť“ do „bežného“, avšak na dotknutých pracoviskách priestorovo i technicky značne vylepšeného, chodu nemocnice.

Vonkajšia vzduchotechnika.

Majú sa pacienti v najbližšej dobe pripraviť na isté obmedzenia?

– Sťahovanie všetkých spomínaných pracovísk budeme realizovať tak, aby sa pacientov nijako nedotkli, respektive dotkli čo najmenej a aby nemocnica mohla poskytovať pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť bez akýchkoľvek obmedzení. Sťahovanie bude realizované v časoch, kedy je frekvencia poskytovania zdravotnej starostlivosti najnižšia.

Sú ešte v nemocnici úseky, ktoré v budúcnosti čaká rekonštrukcia?

Úpravňa vody.

– Samozrejme. Komplexnú rekonštrukciu by potrebovali aj ďalšie nemocničné ambulantné i ústavné pracoviská, najmä lôžkové oddelenia. V spolupráci so svojimi partnermi sa nemocnica v posledných troch rokoch snaží aspoň o nevyhnutnú  rekonštrukciu lôžkových oddelení, a to najmä ich sociálnych zariadení a spoločných lôžkových priestorov. Hoci sú tieto rekonštrukcie veľmi potrebné a účelné, ide iba o menšie akcie, ktoré vie nemocnica, aj vďaka sponzorom, finančne pokryť. Nemocnica by však potrebovala opäť získať finančné zdroje vo vyššej sume (približne 20 miliónov eur), aby mohla ďalšie priestory prerobiť komplexne – od výmeny elektrických, vodovodných, kanalizačných, vykurovacích rozvodov a potrubí, cez stavebné úpravy jednotlivých miestností, až po zariadenie zrekonštruovaných priestorov potrebným vybavením. V najbližších mesiacoch bude realizovaná, vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky v sume 160 000 eur, výmena troch kľúčových nemocničných výťahov. V poliklinickej časti bude vymenený nákladný výťah a v lôžkovej časti osobný a lôžkový. V súčasnosti je tiež realizovaná pri vstupe do polikliniky výstavba novej modernej recepcie a rekonštrukcia veľkej zasadačky a priľahlej kaplnky na 1. poschodí polikliniky. Tieto investície sú hradené z vlastných finančných prostriedkov nemocnice.

Pohľad do operačnej sály.  Foto: K. Vojtko