Pracovať alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu

 

FMMR sa opäť predstavila našim študentom
FMMR sa opäť predstavila našim študentom

 

Pred rozhodnutím o tom, či pracovať alebo pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu každoročne uvažujú aj naši maturanti – budúci absolventi súkromných škôl ŽP. Perspektívnym pokračovaním strednej školy je nepochybne štúdium na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v Košiciach.
Dňa 26. apríla, v priestoroch našich škôl, predstavili pracovníci fakulty a jeden študent, náš minuloročný absolvent gymnázia, možnosti štúdia na FMMR.
Žiakom končiacich ročníkov priblížili študijné odbory, materálno-technické podmienky, zahraničnú spoluprácu a stáže, možnosti ubytovania, ako aj študentský život, ktorý je zvlášť na FMMR budovaný na rodinných vzťahoch.
Svoje pevné rozhodnutie študovať techniku na FMMR v Košiciach niektorí žiaci strednej odbornej školy spečatili podaním prihlášky, priamo pracovníkom školy.