Klub 500 žiada vládu o zabezpečenie rastu príjmov všetkých zamestnancov, rieši aj otázku nájomných bytov

 

Klub 500 žiada, aby vláda Slovenskej republiky namiesto zvyšovania príjmov štátneho rozpočtu, pod rúškom zvyšovania minimálnej mzdy zvýšila nezdaniteľnú časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy a zabezpečila tak rast čistých príjmov všetkých zamestnancov. Najmä tých nízkopríjmových.
Viaceré sociálne opatrenia, ako rast minimálnej mzdy, či zvyšovanie príplatkov, nie sú podľa Klubu 500 výsledkom komunikácie medzi zamestnávateľmi, odbormi a vládou.
Taktiež nie sú výsledkom podrobných analýz a nezohľadňujú ani možnosti, ktoré má ekonomika a zamestnávatelia.
Klub 500 poukazuje na vplyv zvyšovania minimálnej mzdy, keď tvrdí, že pri jej zvýšení na úroveň 630 eur by zamestnanec získal 77 eur v čistom, ale štát na daniach a odvodoch by zinkasoval bezmála 72 eur.
„Zvyšovanie minimálnej mzdy je tak hlavne prostriedkom na zvyšovanie príjmov štátneho rozpočtu. Minimálna mzda je naviac prepojená celkovo na 42 zákonov a vyhlášok a od jej výšky je odvodených množstvo ďalších príplatkov, poplatkov a príspevkov so značnými negatívnymi dopadmi na zamestnávateľov,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Zamestnávatelia preto navrhujú, aby sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy. Poukazujú pritom na dlhodobo zhoršujúci sa trend zvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia firiem a zamestnancov na Slovensku.
Trend priemerného daňovo-odvodového zaťaženia v EÚ je pritom klesajúci. Dôsledkom je podľa Klubu 500 znižujúca sa konkurencieschopnosť Slovenska a s tým súvisiace rozhodnutia najväčších zahraničných investorov o znižovaní počtu zamestnancov.

 

Zamestnancom chýba často motivácia ostať žiť a pracovať v regiónoch. Riešením by podľa Klubu 500 boli štandardné nájomné byty, ktoré by zamestnávatelia mohli budovať a poskytovať zamestnancom a ich rodinám.
Informoval o tom Tibor Gregor, výkonný riaditeľ. Podľa združenia však Ministerstvo, dopravy a výstavby (MDV) SR chce povoliť podnikom stavať len ubytovne internátneho typu. V novele zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú 10. mája Národná rada SR schválila v prvom čítaní, sú navrhnuté podmienky, ktoré zamestnávateľov skôr od výstavby odrádzajú.
Novela zákona o ŠFRB neuvádza štandardné nájomné byty, ale ubytovne s bunkami, v ktorých budú dve obytné miestnosti a priestor na osobnú hygienu, pripomína združenie. Podľa neho je ďalšie obmedzenie v tom, že o byty sa budú môcť uchádzať väčšou zamestnanci, ktorých príjem do domácnosti nepresiahne 5-násobok životného minima. Tým však budú limitovaní najmä kvalifikovaní zamestnanci, ktorých si chcú zamestnávatelia udržať.
Novela z dielne MDV SR okrem toho podľa Klubu 500 eliminuje aj zamestnávateľov žiadajúcich o úver zo ŠFRB a obmedzuje aj miesta, kde bude možné domy stavať. Zároveň prevádzka, ktorá o takúto štátnu podporu žiada, musí mať minimálne 500 zamestnancov.
„Poľnohospodárske podniky často zamestnávajú spolu v rámci jednej skupiny aj 500 a viac ľudí, ale v jednotlivých prevádzkach ich pracuje menej. Aj pre týchto menej zamestnancov je potrebné zabezpečiť adekvátne nájomné bývanie,“ objasňuje zakladateľ Slovenského farmárskeho družstva Daniel J. Krátky s tým, že toto ustanovenie považujú za diskriminačné.
Klub 500 ďalej uvádza, že zákon v súčasnosti neobsahuje možnosť, aby bol úver poskytnutý spoločnosti zabezpečujúcej výstavbu nájomného bývania, ktorá ho potom prenajme výlučne zamestnávateľovi, pričom zamestnávateľ ubytuje svojich zamestnancov s využitím podnájomníckeho vzťahu. Toto je jedna zo zásadných vecí, ktorú žiadali zamestnávatelia zmeniť. „Veľká časť zamestnávateľov sa chce venovať svojmu hlavnému predmetu podnikania a na stavbu a prevádzku nájomných bytov chce využiť externé firmy. Navrhujeme tiež do zákona doplniť reguláciu trojstranného vzťahu žiadateľ (staviteľ) – zamestnávateľ – zamestnanci,“ uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500.