Efektívne učenie, lepšia budúcnosť

 

 

V dňoch 8. až 12. apríla sa Ing. Iveta Bruončová a Mgr. Jana Vojtko Syčová zo SGŽP zúčastnili nadnárodného stretnutia v Litve, v meste Utena.
V rámci projektu Erasmus+, Efektívne učenie, lepšia budúcnosť, sa na stretnutí koordinátorov pripravovala už tretia mobilita pre žiakov a žiačky našej školy, ktorá sa uskutoční už v októbri tohto roka. Poľské mesto Gdaňsk privíta našich zástupcov s bohatým edukatívnym aj kultúrnym programom, ktorý bol navrhnutý a detailne pripravený práve v Litve. Žiaci a žiačky budú môcť nadviazať na predošlé aktivity, kde si pripravili svoje podnikateľské plány a vízie produktov. Okrem tohto ich čaká množstvo kultúrnych a poznávacích zážitkov, ktoré im umožnia lepšie poznať daný región aj našich severných susedov.
Partnerské gymnázium v Litve pripravilo pre účastníčky vynikajúcu pracovnú atmosféru, ktorá bola doplnená stretnutiami s miestnymi predstaviteľmi výboru školstva a mesta. Mali sme možnosť pozrieť si kultúrne pamiatky mesta Utena, aj hlavného mesta Vilnius.