S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Chladnejšie počasie v máji, s občasným dažďom, praje výrobe elektriny

 

Beží druhý štvrťrok. Ako sa darí vašej prevádzkarni od začiatku roka?
– Začiatok roka bol pre energetiku, oproti predchádzajúcim rokom, náročnejší. Mrazivé počasie s nízkymi vonkajšími teplotami v januári bolo príčinou porúch na rozvode pitnej vody. Železiarne Podbrezová sú prevádzkovateľom verejného vodovodu, zásobujú pitnou vodou i domácnosti obcí Podbrezová a Lopej. Poruchy, ktoré obmedzili dodávku pitnej vody obyvateľom na Šupkovej ulici v Podbrezovej, boli však zamestnancami energetiky odstránené do dvadsiatich štyroch hodín. Riešili sme aj opravy niekoľkých porúch na kotli K4, poruchu na zariadení kogeneračnej jednotky, kde poškodený chladič oleja bol neopraviteľný a musel byť dovezený a nainštalovaný nový chladič. Táto porucha bola následne i jednou z príčin nižšej vlastnej výroby elektrickej energie. Na kogeneračnej jednotke sme v januári vyrobili 2 788 megawatthodín (MWh) elektriny, čo predstavuje 85,7 percenta plnenia plánovanej mesačnej výroby.
Výroba elektriny vo vodných elektrárňach bola z titulu nízkych teplôt a prietoku vody len na 57,3 percenta dlhodobého priemeru, vyrobené bolo 862 MWh.
V súčasnosti môžem konštatovať, že prevádzkarni energetika sa darí plniť plánované úlohy – výrobu a dodávku energií a ostatných médií, čo je i obrazom plnenia úloh vo výrobných prevádzkarňach oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr.
Objem spotrebovanej elektrickej energie, nakupovanej a vyrobenej vo vlastných zariadeniach, bol za prvé štyri mesiace na úrovni 101,8 percenta. Za január až apríl bola výroba kyslíka a stlačeného vzduchu splnená na 99 percent.
Za prvé štyri mesiace bolo vyrobených 105 021 gigajoulov (GJ) tepla. Výroba, respektíve spotreba tepla, je naviazaná na vonkajšiu teplotu, teplejším počasím vo februári až marci je to plnenie plánu výroby na 88 percent.

 

Plná hať vody v Lomnistej pre hydrocentrálu v Jasení.
Plná hať vody v Lomnistej pre hydrocentrálu v Jasení. Foto: archív energetiky

 

V zimnom období je plán výroby vo vodných elektrárňach nižší. No ani začiatok jari veľa zrážok nepriniesol. Niektorí dokonca hovoria, že podobné sucho tu nebolo už tridsať rokov a nedostatok je aj podzemnej vody.
– Ako som už naznačil, nízke teploty v januári a na zrážky veľmi chudobné obdobie od leta minulého roku spôsobujú nízke prietoky vody vo vodných tokoch. Málo vody v potokoch nás obmedzuje pri výrobe elektriny vo vodných elektrárňach. Aj keď plán výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach tvoríme z dlhodobej priemernej výroby za predchádzajúce obdobie (päť rokov), kde sú premietnuté výroby elektriny z obdobia na vodu aj výdatnejšie aj chudobnejšie, tak v tomto roku sa nám zatiaľ nedarí napĺňať plánované výroby.
Vo februári sme vyrobili 1 225 MWh elektrickej energie, čo predstavuje plnenie len na 75,9 percenta. Marec bol na výrobu už priaznivejší, spravidla po 20. marci sa začína roztápať sneh južných svahov Nízkych Tatier, čo výrazne zvýši prietoky vody.
V marci sme vyrobili 2 681 MWh elektriny, čím sme v tomto roku prvýkrát splnili mesačný plán výroby elektriny.
Výsledkom výroby elektrickej energie za I. štvrťrok 2019 bola výroba 4 769 MWh elektriny a plnenie plánovanej výroby na 88,3 percenta.
Aj apríl priniesol dostatok vody a plánovanú výrobu elektriny sa nám podarilo splniť. Vyrobili sme 3 330 MWh elektriny, čo predstavuje plnenie plánu na 111,9 percenta.
Zatiaľ chladnejšie počasie v máji, s občasným dažďom, praje výrobe elektriny vo vodných elektrárňach.
Spoľahlivo fungujúce technologické zariadenia vodných elektrárni, v súčasnosti dostatočné množstvo vody a vyčistené hate, za čo je potrebné poďakovať všetkým zamestnancom strediska výroby elektrickej energie v energetike, nám dáva predpoklad splnenia plánovanej výroby aj v máji.
Výrobu elektrickej energie zabezpečujeme aj na kogeneračnej jednotke v teplárni nového závodu. Objem výroby elektriny spaľovaním zemného plynu v plynovej turbíne je závislý od vonkajšej teploty. Za prvé štyri mesiace sme vyrobili na kogeneračnej jednotke 11 999 MWh, čo je plnenie plánovanej výroby na 97,4 percenta. Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach a na kogeneračnej jednotke dosahuje plnenie na 97,11 percenta.

 

Prietok vody rieky Hron na hati v Lopeji.
Prietok vody rieky Hron na hati v Lopeji. Foto: archív energetiky

 

Čo bude pre vás tento rok prioritou?
– V roku 2018 prebehla modernizácia zariadení na kompenzácii účinníka odberu elektrickej energie. V starom závode bol nainštalovaný nový regulátor na báze PLC od spoločnosti Nidec ASI. V novom závode na kompenzácii AKF bola nainštalovaná nová meničová zostava VARIANT MAXI s regulačnou zostavou MODULEX od Elektrotechnika a.s.
V tomto roku máme naplánované pokračovať vo výmene 6 kV káblových rozvodov elektrickej inštalácii vysokého napätia, v elektrických staniciach – rozvodniach vn//nn pripravujeme výmenu ističov typu AR za typ BL z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti zásobovania elektrickou energiou.