Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči

 

Počas Turíčneho jarmoku je návštevnosť hradu vyššia
Počas Turíčneho jarmoku je návštevnosť hradu vyššia

 

Dňa 11. mája sa v Slovenskej Ľupči konal už 19. ročník Turíčneho jarmoku. Jeden z najobľúbenejších jarmokov nášho regiónu začal tento rok o niečo skôr, ako obyčajne. Počas jarmoku hrad Ľupča navštívila takmer tisícka návštevníkov.
Už od 11. storočia sa na križovatkách ciest alebo pod významnými hradmi konali trhy a jarmoky. Z nariadení pochádzajúcich z tohto obdobia vyplýva, že obchodovať sa mohlo len na takýchto miestach. V neskoršom období sa tradícia trhovníctva preniesla do stredovekých miest. V minulosti boli rozlišované dva základné typy trhov – jarmoky – konané jedenkrát ročne a týždenné alebo každodenné trhy. Počas 14. storočia začali panovníci z vládnucej dynastie jednotlivým mestám udeľovať právo konať výročné trhy.
Takýmto prípadom je aj obec Slovenská Ľupča, ktorá získala právo konania výročného trhu – Turíčneho jarmoku – od panovníka Ferdinanda I. v roku 1546. Obec Slovenská Ľupča v roku 2000 nadviazala na tieto tradície a hoci v pozmenenej podobe, jarmok úspešne pokračuje dodnes. Neodmysliteľnou súčasťou jarmoku je slávnostný historický sprievod, ktorý prechádza cez obec a je oficiálnym začiatkom jarmoku. Verejnosti je sprístupnený aj miestny Dom remesiel, kde si návštevníci môžu vyskúšať rôzne ľudové remeslá, či techniky.
Počas konania Turíčneho jarmoku svoje brány otvára aj hrad Ľupča. Pre mnohých návštevníkov jarmoku je samozrejmosťou navštíviť hrad každoročne a preveriť, čo sa za uplynulý rok zmenilo, obnovilo alebo pribudlo do expozícií. Tento rok sa rozšírila expozícia Márie Séči, ktorá prezentuje život na hrade v období sedemnásteho storočia. Do expozície pribudli repliky renesančného kľačadla a krucifixu. Obohatená o nové prírasty je aj expozícia obrazov ruských maliarov, ku ktorým pribudli posledné diela zo sympózia maľby v plenéri konaného na jeseň 2018. Hrad Ľupča sa snaží prispôsobiť tomuto veľkému záujmu verejnosti, a preto sú prehliadky organizované každých pätnásť minút. Aj vďaka tomu sa môže tešiť jednej z najvyšších návštevností počas celého roka.
Hrad navštívilo hrad 913 návštevníkov. Hoci sa nám nepodarilo ani tento rok prekročiť magickú tisícku, veríme, že aj v budúcnosti sa bude podujatie tešiť takej veľkej obľube.