Slovenský Červený kríž v rámci svojej storočnice ocenil Nadáciu ŽP aj Nadáciu Miška Sotáka

 

 

 

 

Slovenský Červený kríž oslavuje tento rok sto rokov svojej existencie. Od roku 1919 fungoval ako Československý Červený kríž, po rozdelení obe krajiny pokračovali v aktívnej činnosti. Pri tejto významnej príležitosti oceňoval Slovenský Červený kríž všetkých tých, ktorí im v ich činnosti aktívne pomáhajú. Dňa 26. septembra boli v Banskej Bystrici ocenené aj Nadácia Železiarne Podbrezová a Nadácia Miška Sotáka.
Zakladateľkou a prvou predsedníčkou ČSČK sa stala Alica Masaryková, dcéra vtedajšieho československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý bol čestným prezidentom ČSČK. Organizácia sa venovala zdravotníckej, charitatívnej a sociálnej činnosti.
V prvých rokoch svojej existencie pomáhal Červený kríž ľuďom postihnutým vojnou. Sprostredkovával komunikáciu s vojnovými zajatcami, budoval útulky pre matky s deťmi a školil ošetrovateľky. V časoch hospodárskej krízy nahrádzal svojou charitatívnou činnosťou nedostatky štátnej správy. Rozdával šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravovacie zariadenia, sanatóriá, venoval sa aj správe niekoľkých nemocníc a pomáhal vysťahovalcom.
V súčasnosti SČK pôsobí na celom území Slovenska prostredníctvom svojich tridsiatich šiestich spolkov. Vďaka trom stovkám zamestnancom a tisícom členom a dobrovoľníkom sa venuje širokému spektru aktivít – darcovstvu krvi, prvej pomoci, sociálne slabším, deťom, mladým, seniorom a mnohým ďalším aktivitám.
Vo svojej dobrovoľníckej práci pomáhajú SČK aj mnohé ďalšie organizácie, s ktorými spolupracujú. Pri príležitosti svojho stého výročia SČK odmenil za podporu a spoluprácu Nadáciu Železiarne Podbrezová a Nadáciu Miška Sotáka diplomom a pamätnou medailou. Odovzdávanie sa uskutočnilo 26. septembra v Banskej Bystrici.

 

Foto ocenenia objektívom I. Kardhordovej
Foto ocenenia objektívom I. Kardhordovej