Športový deň venovaný Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia

 

Dňa 26. septembra sme v slnečnom jesennom počasí zrealizovali športové dopoludnie ku Dňu obetí holokaustu a masového násilia. Zúčastnili sa ho študenti a učitelia obidvoch našich súkromných škôl SSOŠH ŽP a SG ŽP.

 

 

Predtým, ako študenti vybehli do prírody v okolí školy, si pozreli v rámci triednických hodín dokument o holokauste. Pod dozorom svojich triednych učiteľov si plnili úlohy zamerané nielen na športovú činnosť, ale riešili aj úlohy z jazykov, geografie, finančnej gramotnosti, rýchlej reakcie či zdravotnej výchovy.

Snaha a aktivita študentov bola po vyhodnotení odmenená zaslúženou sladkou odmenou. A ďalšou odmenou pre každého z nás bolo zažiť športové dopoludnie v krásnom okolí našich škôl.