Medzinárodný deň stromov

 

Deň stromov sa vo svete oslavuje od roku 1872, kedy s touto myšlienkou prišiel novinár J. Sterling Morton v USA. Každoročne pripadá na 20. októbra.

Ilustračné foto: pexels.comSlovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa až 41 percentnou zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového.

Je všeobecne známe, že stromy majú kľúčový význam pre kvalitu života človeka a ostatných organizmov. Okrem produkcie kyslíka prispievajú k zlepšeniu mikroklímy. Dobre urastený strom, ktorý je primerane zásobovaný vodou, denne odparí do ovzdušia približne štyristo litrov vody. Stromy zároveň zachytávajú prach a škodliviny, zmierňujú účinky vetra, poskytujú útočisko zveri, vtáctvu a hmyzu. Vytvárajú bohatý ekosystém, slúžiaci všetkým organizmom.