Bez duševného zdravia nemáme ani to telesné

 

Svetový deň duševného zdravia, ktorý na 10. októbra každoročne vyhlasuje Svetová federácia duševného zdravia, v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou už od roku 1992, bol tento rok orientovaný predovšetkým na prevenciu samovrážd. Na túto tému sa na celom Slovensku organizujú aktivity nielen Ligy za duševné zdravie SR, ale aj jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva, vrátane banskobystrického.

Ilustračné foto: pexels.comPri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa po celom svete konajú podujatia pre zvýšenie povedomia a osvety o dôležitosti duševného zdravia pre náš život. V organizovaní týchto podujatí nezaostáva tradične ani banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, v spolupráci s mestom Banská Bystrica, pripravilo v troch termínoch počas októbra zdravotno-výchovné aktivity pre seniorskú populáciu mesta Banská Bystrica. V zariadeniach sociálnych služieb zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v B. Bystrici realizovali so seniormi aktivity, ktorých súčasťou boli prednášky na tému „Stres a Duševné zdravie“, „Alzheimerova choroba“ a premietanie dokumentárneho filmu na tému „Demencia pri Alzheimerovej chorobe“.

„Klienti si mali možnosť otestovať pomocou krátkeho testu a kvízov svoju pamäť a distribuovali sme im zdravotno-výchovné materiály na tému duševného zdravia. Duševnému zdraviu sa venujeme aj v rámci projektov realizovaných pri príležitosti iných významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou ako je „Európsky týždeň boja proti drogám“ a pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“, ktorý pripadá na október,“ vymenúva aktivity oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici MUDr. Zora Kľocová Adamčáková.

V podmienkach stupňujúcich sa nárokov a tlaku na psychiku jednotlivca, narastajúceho počtu negatívnych udalostí v jeho blízkom i vzdialenejšom okolí, sa starostlivosť o duševné zdravie stáva významnou prioritou každého vyspelejšieho systému zdravotníckej starostlivosti.