Dočasné strážne stanovištia sú momentálne zatvorené

 

Aj brána strážneho stanovišťa „pod kostolom“ ostane počas leta zatvorená.
Aj brána strážneho stanovišťa „pod kostolom“ ostane počas leta zatvorená. Foto: M. Jančovič

 

S ukončením prvej fázy opravy cesty I/66 v Podbrezovej úzko súvisí aj organizácia priechodu v areáli starého závodu. Nakoľko si ďalšie opravy momentálne nevyžadujú reguláciu dopravy, uzatvorené boli od 3. júla aj dočasne zriadené strážne stanovištia v areáli starého závodu s označením SZ2 a SZ3.

Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o definitívne ukončenie prác, vyžadujúcich si reguláciu cestnej dopravy, zatvorenie dočasne zriadených strážnych stanovíšť nie je definitívne. O ich obnovení vás budeme včas informovať.

Zamestnancom ŽP a.s. a dcérskych spoločností bol v súvislosti s opravou cesty umožnený prejazd starým závodom súkromnými osobnými vozidlami. Niektorí mohli počas pracovného času aj parkovať v areáli starého závodu. Elektronické karty, ktoré boli vydané z uvedeného dôvodu, boli od 3. júla dočasne zablokované, čiže prejazd týchto zamestnancov cez starý závod momentálne nie je možný.

Dočasné strážne stanovištia budú obnovené a elektronické karty uvedených zamestnancov budú opäť aktivované, akonáhle bude potrebné prispôsobiť sa postupu prác. Karty zamestnancov vydané na prejazd starým závodom sú momentálne neaktívne, ale ešte budú potrebné. Ak náhodou niekto chce kartu už vrátiť, môže tak urobiť. Pripomínam však (každý bol pri jej preberaní upozornený), že je nevyhnutné dodržať pravidlá.  Poškodenie karty, strata alebo nevrátenie z iného dôvodu, bude v zmysle interných predpisov spoplatnené.

Počas prvej fázy opravy cestnej komunikácie I/66, boli dočasné strážne stanovištia otvorené od 12. apríla do 2. júla 2021. Strážnym stanovišťom SZ2 za uvedené obdobie prešlo 12 517 vozidiel, v nich sa nachádzalo 16 548 osôb. Peších zamestnancov bolo 15 715. Strážnym stanovišťom SZ3 za uvedené obdobie prešlo 12 799 vozidiel, v ktorých bolo 16 659 osôb. Z celkového počtu tvorili referentské vozidlá 30 percent a zvyšok boli súkromné vozidlá, ktoré zostali zaparkované v areáli starého závodu.

 

Je potešujúce, že počas uvedeného obdobia nedošlo pri prejazde starým závodom k dopravnej nehode, no neznamená to, že všetko šlo bez problémov.

 

Porovnaním počtu vozidiel a osôb, ktoré sa v nich nachádzali (v priemere 1,3 osoby) môžeme konštatovať, že v jednom osobnom vozidle sa nachádzal väčšinou len vodič, ojedinele sa s ním viezla aj ďalšia osoba. Plne vyťažený automobil bol len vo výnimočných situáciách. Pri takomto spôsobe využitia vozidiel sa nemožno preto čudovať, že kapacita našich parkovacích miest je naplnená, resp. môže byť aj nepostačujúca.

Zaťaženie strážnych stanovíšť nebolo počas jednotlivých dní rovnomerné, kopírovalo najmä príchod zamestnancov do pracovných zmien a ich odchod z práce, kedy sa pred vrátnicami tvorili menšie rady.

Je potešujúce, že počas uvedeného obdobia nedošlo pri prejazde starým závodom k dopravnej nehode, no neznamená to, že všetko šlo bez problémov. Predovšetkým na začiatku niektorí vodiči nerešpektovali dopravné značky, najmä so „stopkami“ pred železničnými priecestiami a nedodržiavali rýchlosť.

Apelujem na všetkých vodičov, aby pri opätovnom povolení prejazdu starým závodom dodržiavali všetky pravidlá s tým súvisiace,  dopravné predpisy a rešpektovali aj povinnosť kontroly zamestnancami bezpečnostnej služby. Ak to niekomu nevyhovuje, nemusí prejazd starým závodom využiť, musí sa však prispôsobiť dopravným obmedzeniam na štátnej ceste.