Nemocnica s poliklinikou Brezno ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou

 

Pred niekoľkými mesiacmi prešla Nemocnica s poliklinikou (NsP) Brezno, n.o. veľkou rekonštrukciou. Aj v súčasnosti je realizovaný nákup rôznej techniky, ktorá skvalitňuje poskytované služby a tým aj zvyšuje spokojnosť pacientov na Horehroní. Nedávno sa v médiách objavili informácie o rušení niektorých nemocničných oddelení, ktoré majú nastať v rámci veľkej reformy slovenských nemocníc. Tá je podľa rezortu zdravotníctva potrebná, nakoľko výdavky nemocníc presahovali príjmy a rástla nespokojnosť pacientov, aj zdravotníkov. Jej cieľom má byť lepší manažment pacienta, efektívnejšie využívanie lôžok a peňazí, ktoré budú smerované do oblastí, v ktorých budú najviac potrebné.

Ako sa to dotkne NsP Brezno, n.o., ktorá je jedinou nemocnicou v spádovej oblasti Horehronia, sme sa opýtali jej hovorcu, JUDr. Karola Vojtka.

 

Nemocnica v Brezne je každým rokom modernejšia. Foto: NsP Brezno

 

Na akú zdravotnú starostlivosť je NsP Brezno zameraná?

– Nemocnica je primárne zameraná na akútnu zdravotnú starostlivosť. Viac ako 90 percent hospitalizácií je akútneho charakteru. Patrí do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti s urgentným príjmom prvého typu a radí sa medzi centrá poskytujúce nepretržitú intravenóznu trombolýzu (odbúravanie krvných zrazenín tvorených v cievach pomocou liekov) pacientov s diagnózou náhlej cievnej mozgovej príhody.

V súčasnosti nemocnica disponuje 214 lôžkami v siedmich lôžkových oddeleniach a jej súčasťou sú aj nelôžkové oddelenia. Prevádzkuje aj 27 ambulancií a v poliklinickej časti majú zriadené svoje špecializované ambulancie ďalší, súkromní lekári. Nemocnici sa tak darí poskytovať pacientom benefit komplexnej zdravotnej starostlivosti pod jednou strechou.
Popri ústavnej lekárni nemocnica prevádzkuje aj dve verejné lekárne (jednu v nemocnici a druhú v Polomke), jednu pobočku (v Pohronskej Polhore), dopravnú zdravotnú službu (šesť ambulancií), záchrannú zdravotnú službu (jednu stanicu rýchlej lekárskej pomoci a päť staníc rýchlej zdravotnej pomoci). Nemocnica je druhým najväčším zamestnávateľom v našom regióne, pričom zamestnáva viac ako šesťsto osôb.

 

Nemocnica len nedávno prešla kompletnou rekonštrukciou. Pripomeňme si, na čo všetko boli vynaložené prostriedky.

Aj vďaka vynoveným operačným sálam sa NsP Brezno postupne premieňa na modernú európsku regionálnu nemocnicu. Foto: NsP Brezno– Vďaka vynaloženým finančným prostriedkom z eurofondov a rôznym sponzorským finančným prostriedkom, sa NsP Brezno postupne premieňa na modernú európsku regionálnu nemocnicu, poskytujúcu odbornú akútnu i dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Dostať sa do súčasného stavu pomohla najmä posledná investičná akcia Ministerstva zdravotníctva SR, kedy bolo, vďaka eurofondom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, preinvestovaných v nemocnici 8,3 milióna eur. Tieto prostriedky boli vynaložené na rozvoj produktivity a efektívnosti akútnej zdravotnej starostlivosti, vybudovanie moderného urgentného príjmu, centrálnych operačných sál s oddelením centrálnej sterilizácie a taktiež na zakúpenie potrebnej prístrojovej techniky. Okrem toho má nemocnica zrekonštruovanú strechu, vymenené okná a zateplené plášte budov. Bola vybudovaná aj nová kotolňa, ktorá výrazne znížila prevádzkové náklady a je aj šetrná k životnému prostrediu.

 

Sú naplánované ešte nejaké investičné akcie?

– Ešte v tomto roku, popri iných investičných akciách, bude realizovaná aj výmena troch kľúčových výťahov, rekonštrukcia Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a pevne veríme, že i vybudovanie pracoviska magnetickej rezonancie s jedinečným MR prístrojom.

 

Zdravotnícke služby na Slovensku pravdepodobne čaká reforma, ktorá bude zahŕňať aj rušenie niektorých oddelení. Týka sa to aj NsP Brezno?

– Napriek mnohým výzvam, ktoré nás čakajú v budúcnosti, môžeme skonštatovať, že nemocnica, čo do materiálno-technického vybavenia a personálneho obsadenia, nebola na tom nikdy v minulosti lepšie. Dôkazom sú lekári, ktorí v poslednom období začali pre nás pracovať a sú špičkou vo svojich odboroch, či už je to napríklad MUDr. Erik Wágner – primár chirurgického oddelenia, MUDr. Miroslav Košík – primár RDG oddelenia, MUDr. Stefan Arin Ianecsko – vedúci lekár jednodňovej zdravotnej starostlivosti, MUDr. Radoslav Kminiak a MUDr. Roman Necpal – cievni chirurgovia a mnohí ďalší. Vďaka patrí aj zdravotníckemu personálu. Ich dlhoročná práca v prospech pacientov si zasluhuje jedno veľké „ďakujeme“.

Nemocnica výborne zvládla aj liečbu pacientov počas druhej vlny epidémie koronavírusu. Vo svojich dvoch vakcinačných centrách a v rámci mobilných výjazdov zaočkovala tisíce osôb proti ochoreniu COVID-19. Toto všetko dokázala pri vyrovnanom hospodárení.

Za súčasného stavu Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., kedy samotnú potrebu posilňovania akútnej zdravotnej starostlivosti v minulosti potvrdilo aj MZSR, a to aj preinvestovaním miliónov eur, môžeme jednoznačne konštatovať, že nemocnica je v dobrej kondícii. Zároveň je pripravená, v prípade potreby, pretransformovať sa na regionálnu úroveň. Vtedy bude poskytovať príslušnú akútnu zdravotnú starostlivosť, vrátane pôrodnej, aj pre obyvateľov okolitých okresov, ktoré nemajú svoje ústavne zdravotnícke zariadenia vybudované na adekvátnej úrovni.