S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Dopyt po našom sortimente prevyšuje objemové kapacity

 

 

Pán riaditeľ, v ostatnom rozhovore pre Podbrezovan ste povedali, že obchodný plán pre tento rok je nastavený s tendenciou rastu. Podarilo sa v prvom polroku dosiahnuť kladné čísla?

– Náš ostatný rozhovor sa uskutočnil v druhej polovici februára tohto roku. Odvtedy nastal v oceliarstve celý rad zmien, ktoré pozitívne ovplyvnili trhové prostredie s hutníckou produkciou. Na otázku, čo bude pre nás v tomto roku prioritou, som vtedy odpovedal, že návrat na predajné čísla, ktoré sú pre nás v Českej republike štandardné a tradičné. Vzhľadom k vývoju trhu – od marca dochádza k veľmi silnému nárastu dopytu po hutníckych materiáloch, sa táto predikcia darí plniť. Po minuloročnom zložitom období, keď kvôli pandémii Covid-19 došlo k prudkému poklesu dopytu po oceľových výrobkoch a následne k zníženiu skladových zásob veľkoobchodných predajcov na historicky minimálne hladiny, sa situácia obrátila.

V jarných mesiacoch ceny vstupných materiálov na výrobu ocele razantne stúpajú o desiatky percent a hutnícki výrobcovia, nielen v Európskej únii, avizujú naplnené výrobné kapacity. Ceny finálnych hutníckych produktov kopírujú tento trend a dostávajú sa postupne do historicky maximálnych úrovní. Dopyt po našom sortimente je veľmi silný a prevyšuje naše objemové kapacity nastavené v tohtoročnom obchodnom pláne. Tradiční a dlhoroční obchodní partneri našej spoločnosti majú nastavené mesačné objemové alokácie, ktoré zodpovedajú ich obvyklým nákupným potrebám.

 

V týchto dňoch už spracovávame objednávky na august a september.

 

Ako som už naznačil, nemožno, bohužiaľ, aktuálne uspokojiť celkový dopyt. Priemyselná výroba v Českej republike v apríli medziročne stúpla o rekordných päťdesiatpäť percent. Rast bol zaznamenaný naprieč všetkými hospodárskymi sektormi, najvyšší bol v automobilovom priemysle. Obchod s hutníckym materiálom je na európskom trhu momentálne, aj vďaka odloženej spotrebe, vyvolanej neistotou z ďalšieho vývoja karanténnych opatrení v minulosti, intenzívny a pod tlakom. Môžem však potvrdiť, že prvý polrok bude v našej spoločnosti ukončený s kladným hospodárskym výsledkom.

 

Čím žije vaša firma v týchto dňoch?

– V týchto dňoch už spracovávame objednávky na august a september. Pred nami je posledný štvrťrok a nič nenaznačuje, že by záver tohto roka mal byť odlišný. Dopyt, ako som už uviedol, je stále veľmi silný a zákazníci smerujú svoje otázky na termínovú dostupnosť požadovaného materiálu, ktorá je v dnešnej dobe na prvom mieste, pred ostatnými obchodnými parametrami. Na záver by som veľmi rád poprial všetkým zamestnancom ŽP Group pokojné a krásne leto.