Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s., Ing. Vladimír Soták

Verím, že sa nám aj v ďalších rokoch podarí hospodáriť s podobným výsledkom

 

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som sa vám prihovoril niekoľko dní pred Vianocami. Rok 2018 bol pre našu spoločnosť jednoznačne úspešný. Vo všetkých oblastiach sme naplnili obchodný a finančný plán. V konečnom dôsledku sa to prejavilo zvýšením mzdového ocenenia našich zamestnancov. Faktom je, že počas dvoch uplynulých rokov sme navýšili mzdy o viac ako 21 percent. V tomto období pripravujú zástupcovia odborovej organizácie so zástupcami vedenia návrh Kolektívnej zmluvy 2019 a návrh nového Programu predstavenstva v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Vážení spolupracovníci,

samozrejme, mám podrobné informácie o priebehu diskusií k pripravovanej kolektívnej zmluve  a preto považujem za  nutné vyjadriť sa. Nepamätám sa –  a to som vo fabrike dostatočne dlho – že by čelní predstavitelia Odborového zväzu oslovili vládu so zámerom požiadavky na zníženie odvodového zaťaženia pre zamestnancov. Mimochodom, na Slovensku máme jedno z najvyšších odvodových zaťažení, dnes na úrovni 49 percent (predtým bolo 51,6 percenta). Predstavenstvo ŽP v roku 2018 prijalo rozhodnutie, vydeliť na mzdy zamestnancov viac finančných prostriedkov, ako dostanú akcionári. Zatiaľ nepoznáme žiadne vládne rozhodnutia, ktoré by umožnili zamestnávateľom realizovať dlhodobé investície. Dnes je nám jasné, že ak chceme investovať 65 miliónov eur na modernizáciu v priebehu piatich rokov, musíme siahnuť po úveroch. Predstavenstvo musí veľmi citlivo zvažovať, koľko si ich môžeme dovoliť a čo môžeme realizovať tak, aby sme normálne fungovali. To sú problémy, ktoré sú zdanlivo mimo vás. Neviem, či si uvedomujete, koľko finančných prostriedkov vynakladáme na sociálny program.

 

Na najbližších päť rokov pripravujeme v spoločnosti rozsiahle investície. Tento finančný plán predstavuje čiastku zhruba 65 miliónov eur, čo nie je malá suma. Jeho realizácia v konečnom dôsledku upevní naše pozície na európskych a svetových trhoch, udržíme si konkurencieschopnosť a zabezpečí nám prosperitu aj do budúcnosti.

 

Úprimne povedané,  ak niekto pri kolektívnom vyjednávaní vyhlasuje, že nie je spokojný v tejto spoločnosti, prosím, nech sa zamestná tam, kde dostane viac a kde sa o neho postarajú lepšie, ako my. V tom prípade však, prosím, nech títo ľudia nechodia za mnou a za mojimi kolegami so žiadosťou o pomoc, či už v rodine alebo kdekoľvek. Spoločnosť je jeden živý organizmus a povinnosťou vedenia je starať sa o to, aby bol čo najzdravší. Železiarne Podbrezová sú zdravou spoločnosťou a výroky niektorých predstaviteľov odborov pri kolektívnom vyjednávaní sa mi minimálne nepáčia. Viem, nikto doma nie je kráľom a vďačnosť sa nenosí, ale držme sa pri zemi a buďme vďační za to, že môžeme fungovať ako fungujeme. Verím, že budúci, a aj ďalšie roky, budú pre našu spoločnosť úspešné.

Prečo sme boli úspešní? Predovšetkým preto, že sme ponúkali na trh veľmi kvalitné výrobky a počet našich tohtoročných reklamácií bol minimálny. Servis, ktorý sme poskytovali našim odberateľom, je aj do budúcnosti dobrou základňou pre naplnenie našich plánov. Situácia na  európskom a svetovom trhu nenasvedčuje, že by nasledujúce dva, tri roky mali byť pre našu spoločnosť neúspešné. Verím, že sa nám podarí hospodáriť s podobným výsledkom hospodárenia.

Na najbližších päť rokov pripravujeme v spoločnosti rozsiahle investície. Dôraz pri ich plánovaní kladieme predovšetkým na technológiu v novom závode. Tento finančný plán predstavuje finančnú čiastku zhruba 65 miliónov eur, čo nie je malá suma. Jeho realizácia v konečnom dôsledku upevní naše pozície na európskych a svetových trhoch, udržíme si konkurencieschopnosť a zabezpečí nám prosperitu aj do budúcnosti.

 Vážení spolupracovníci,

ťažko by som vyberal  oblasť, v ktorej sme úlohy nesplnili. Je to aj vaša zásluha a ja vám všetkým úprimne ďakujem. Prajem vám k vianočným sviatkom veľa dobrého zdravia a pekné, pohodové dni. Som presvedčený, že každý z vás si ich užije. V konečnom dôsledku oceníte, že spoločnosť sa dokázala vysporiadať s tohtoročnými úlohami, so zreteľom predovšetkým na svojich zamestnancov.