Dobré, aj zlé…

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Vážení spolupracovníci, i bývalí spolupracovníci,
dovoľte, aby som sa vám prihovoril v tomto predvianočnom období. Mám pre vás dobré, ale žiaľ, aj zlé správy. Začnem tými dobrými. V tejto rizikovej dobe všetci pociťujeme, že je potrebné sa omnoho viac chrániť a okrem dodržiavania základnej zásady: R-O-R (ruky, odstup a rúška), riešime predovšetkým posilňovanie imunity ako základnej ochrany pred ochorením Covid-19. Iste, existuje množstvo rád, návodov a určite každý lekár bude súhlasiť hlavne s upevňovaním telesného a duševného zdravia. V oboch prípadoch tomu napomáha aj slniečko a pohyb na čerstvom vzduchu. Náhradou slnečných lúčov je vitamín D, ktorý sa v poslednom čase dostáva do popredia záujmu. Lekári ho odporúčajú užívať pravidelne hlavne v zimnom období, kedy je slnečných lúčov pomenej. Vedenie Železiarní Podbrezová a.s. preto pripravilo D-vitamínový balíček pre zamestnancov, ktorí budú včas oboznámení so spôsobom jeho distribúcie do jednotlivých stredísk, ale aj pre bývalých zamestnancov, ktorí ho dostanú spolu s Podbrezovanom a stolovým kalendárom na rok 2021. Záleží nám totiž na tom, aby ste v maximálnej miere eliminovali riziko ochorenia a boli zdraví. Mnohí určite tento vitamín pravidelne užívate a veríme, že pre ostatných to bude inšpirácia.

Rok 2020 sme si všetci predstavovali určite inak, predovšetkým bez hrozby nákazou Covid-19. Je to jubilejný rok pre Železiarne Podbrezová a.s. a plánovali sme dostatok práce, dobré výsledky a v neposlednom rade aj oslavy 180. výročia železiarní. Všetko sa však zmenilo a my sme boli nútení tomu sa prispôsobiť. Krízu v hospodárstve, spôsobenú opatreniami na zamedzenie šírenia vírusu, sme pocítili všetci na výsledkoch firmy, neplnení plánu a nevyplácaní prémií za výsledky hospodárenia, na skrátených pracovných úväzkoch technicko-hospodárskych zamestnancov v letných mesiacoch, i v zmenách režimov práce. To všetko negatívne ovplyvnilo celkový hospodársky výsledok firmy. Mojou druhou pozitívnou správou je, že sa vedenie aj napriek tomu rozhodlo, ako poďakovanie za odvedenú prácu, vyplatiť zamestnancom vianočnú mzdu.

Ďalšou dobrou správou je, že spolu s kolektívnymi vyjednávačmi sme riešili aj rok 2021 a 23. novembra 2020 podpísalo súčasné vedenie ZO OZ KOVO (samozrejme s informovaním a súhlasom nového vedenia, ktoré nastupuje od 1. decembra 2020). Kolektívnu zmluvu a Program Predstavenstva ŽP a.s. pre rok 2021. Momentálna situácia nám nedovoľuje navyšovať tarifné mzdy a uvidíme, ako sa bude rok 2021 vyvíjať a či bude dostatok financií na ich budúce zvyšovanie. Boli však odsúhlasené aspoň úpravy percent prémií vo výrobnom i technickom úseku, obdobne v niektorých dcérskych spoločnostiach s ohľadom na prehodnotenie priemerných miezd vo väzbe na budúcoročnú minimálnu mzdu.

Hoci sme na udržanie zamestnanosti dostali od štátu finančné prostriedky, ktoré prišli na tento účel z Bruselu, tieto peniaze zďaleka nevykryli naše straty spôsobené v dôsledku koronakrízy. Napriek tomu, výsledok hospodárenia dosiahnutý v tomto roku nás oprávňuje k rozhodnutiu o vyplatení vianočnej mzdy, hoci v prvom polroku tomu nič nenasvedčovalo. Pri posudzovaní výsledkov hospodárenia v jednotlivých prevádzkarňach sme zohľadnili fakt, že zamestnanci nemali vždy možnosť vplyvu na splnenie prémiových ukazovateľov a v týchto prípadoch sme im prémie priznali. Na uskutočnenie našich krokov musíme ešte uzavrieť dohodu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o refundácii čas nákladov, na základe rozhodnutia z Bruselu. O výsledku vás budeme informovať.

To boli pozitívne správy, ale žiaľ, mám aj správu, ktorá nás zarmucuje. Vďaka dobrej spolupráci s Policajným zborom sa nám podarilo odhaliť skupinu ľudí, ktorí niekoľko rokov páchali v priestoroch našej spoločnosti trestnú činnosť. Prichytení boli v momente, keď vyvážali odcudzený materiál. Ďakujem príslušníkom Policajného zboru za dobre odvedenú prácu. Vedenie spoločnosti malo informácie, že tu existuje skupina ľudí odcudzujúcich materiál, bol však problém im to dokázať. A aj keď sme v tomto smere v minulosti konali, snažili sme sa o postih, s Okresným súdom v Brezne sme spor prehrali pre nedostatok dôkazov.

V tomto prípade sme už s časťou prichytených zamestnancov rozviazali pracovný pomer, nebudem ich menovať, určite sa dozviete o koho ide. Zatiaľ sú to zamestnanci z centrálnej údržby, ale predpokladáme, že sú v tom aj ďalší. Je mi to veľmi ľúto. V tejto etape môžem len skonštatovať, že popri tom všetkom, čo sme dosiahli a o čo sa snažíme aj v spolupráci s odborovou organizáciou, tu niekoľko rokov existovala skupina ľudí, ktorá pripravila fabriku o desaťtisíce eur. Každý si je však sám strojcom svojho osudu a uvidíme, aké budú závery vyšetrovania. Pri tejto príležitosti chcem požiadať, ak by ste zistili, že niekto kradne alebo napomáha krádežiam, oznámte to. Veď tie peniaze budú v konečnom dôsledku chýbať aj na výplaty zamestnancom.

Kolektívna zmluva bola podpísaná 23. novembra 2020.
Foto: I. Kardhordová