V čísle 22 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Urobíme všetko, aby v regióne ostala zachovaná zdravotná i súdna dostupnosť

 

Vážení spolupracovníci,

v tomto období bojujem, spolu s vedením našej spoločnosti, s veternými mlynmi. V médiách určite sledujete diskusie okolo nemocníc v Slovenskej republike. Kompetentní riešia, ktoré z nich by mali ostať nemocnicami a ktoré iba doliečovacími zariadeniami. Celá filozofia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je k riešeniu problematiky nastavená veľmi zle. Na jednej strane máme veľké nemocnice, do rekonštrukcie ktorých sme za posledné roky investovali minimum peňazí. Potom máme menšie, ako je aj naša v Brezne. Tie získali finančné prostriedky z eurofondov. Vďaka tomu bolo možné realizovať rekonštrukcie a modernizáciu zariadení. Všetci, ktorí ste v poslednom období navštívili nemocnicu v Brezne ste si mohli všimnúť, ako zásadne sa zmenila. Za posledných dvadsať rokov sa stala zdravotníckym zariadením, ktoré je veľmi dobre prístrojovo vybavené. Má zmodernizovaný urgentný príjem, operačné sály, oddelenia a pacientom slúžia nové prístroje. Ešte v tomto roku pribudne magnetická rezonancia. Nemocnica s poliklinikou v Brezne je neziskovou organizáciou a Železiarne Podbrezová v nej majú svoj kapitálový vstup. Funguje s kladným hospodárskym výsledkom a má zabezpečené limity v zdravotných poisťovniach. Taktiež disponuje dostatkom lekárov a aj stredného personálu. V minulosti som bol ako člen Správnej rady pri tom, keď v dvoch etapách došlo k navýšeniu odmien pre lekárov i zdravotnícky personál.

Pred troma mesiacmi navštívili našu nemocnicu Eduard Heger, predseda vlády Slovenskej republiky a Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva. Na margo jej fungovania sa vyjadrili pochvalne. Som presvedčený, že nemocnica zostane regionálnou tak, ako má byť a nebude z nej žiadne doliečovacie zariadenie a ani nič podobné.

Vážení spolupracovníci,

podobný problém sa týka aj súdnej mapy. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodlo, že zruší mnoho okresných súdov. V zozname je aj Okresný súd Brezno. Jeho koniec a prípadný presun do Banskej Bystrice by znamenal sťaženie prístupu k spravodlivosti a súdnej moci pre všetkých obyvateľov Horehronia. Mnohí by museli dochádzať aj sto kilometrov. Som presvedčený, že k zlepšeniu situácie vo vymožiteľnosti práva by nedošlo. Musím skonštatovať, že veľmi aktívne bojujem za udržanie súdu nielen ja, ale aj jeho predseda so svojimi pracovníkmi, dotknuté osoby či primátor mesta.

V posledných dňoch sme uskutočnili dve stretnutia s ministerkou spravodlivosti. Bolo jej deklarované využitie všetkých sudcov. Pripomínam, že v Brezne dochádza k vysporiadaniu sporov oveľa rýchlejšie ako v Banskej Bystrici. Akékoľvek presuny by kvalitu súdnej moci nezlepšili. Naopak. V Brezne dobre funguje spolupráca medzi prokurátormi, sudcami a políciou. Jednotlivé prípady, ktoré prichádzajú na súd, sú riešené operatívne a veľmi rýchlo. A je jedno, či ide o trestné alebo rodinné právo. Verím, že brezniansky súd bude aj naďalej fungovať.

Vážení spolupracovníci,

verte, že mi osobne záleží na tom, aby sme na Horehroní mali zachovanú dostupnosť služieb. Aj s vedením našej spoločnosti urobíme maximum, aby sme breznianskej nemocnici pomohli zachovať súčasný štatút a naďalej ju modernizovali. Verím, že sa podarí nastaviť aj správny systém fungovania súdnej moci. Ubezpečujem vás, že pre to urobíme všetko.