V čísle 2 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Vladimírom Sotákom ml., členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

„V pláne vychádzame z predpokladu, že druhý polrok bude lepší“

 

Pán riaditeľ, ako s odstupom času hodnotíte minulý rok?
– Uplynulý rok z celkového hľadiska dopadol veľmi dobre. Keď to rozoberieme detailnejšie, tak prvý a druhý kvartál boli naozaj vynikajúce. Naplno využité výrobné kapacity, a tomu zodpovedajúce predajné ceny, znamenali hospodárske výsledky nad úrovňou plánu. V treťom kvartáli nastal zlom a došlo k výraznému zníženiu objemu zákaziek valcovaných a rovnako aj presných rúr, konkurenčný boj nás tlačil do postupného znižovania predajných cien. Následne sa to prejavilo aj na hospodárskych výsledkoch. Z tohto dôvodu hodnotím druhý polrok negatívne.
Ako by ste charakterizovali, čo nás čaká v najbližších mesiacoch?
– Bohužiaľ, uvedený trend z druhého polroka 2019 pretrváva aj začiatkom tohto roku. Nábor zákaziek je v januári na dobrej úrovni, hlavne čo sa týka prevádzkarní oceliareň a valcovňa bezšvíkových rúr, v presných rúrach je stav porovnateľný s koncom minulého roka.
V prípade oceliarne je však naďalej veľké riziko ďalšieho prepadu zákaziek. Je to spôsobené tým, že niektorí naši odberatelia majú svoje materské spoločnosti, ktoré disponujú vlastnými oceliarňami a môže sa stať, že externý nákup u nich nebude možný. Dúfam však, že k takejto situácii nedôjde, nakoľko by to mohlo ovplyvniť aj pracovný režim v oceliarni. 
Aj na začiatku roku 2020 ostaneme na objemoch z konca minulého roka.
Viete povedať aj dlhodobejšie prognózy?
– Aj keď je nábor valcovaných rúr v januári na dobrej úrovni a podobný vývoj očakávame aj vo februári, nevieme predpovedať aká bude situácia v marci či druhom kvartáli.
V zásade vychádzame z toho, že ponuka výrobných kapacít na trhu je ďaleko vyššia ako samotná spotreba. Preto neočakávame výrazné zlepšenie a v tomto segmente predpokladáme stagnáciu.
Čo sa týka komodity presných rúr, sú moje očakávania rovnaké. Aj na začiatku roku 2020 ostaneme na objemoch z konca minulého roka.
V pláne vychádzame z predpokladu, že druhý polrok bude lepší. Osobne verím, že sa situácia vylepší už v druhom kvartáli, ale môže sa stať, že k tomu nedôjde ani v kvartáli treťom. Tieto prognózy totiž nie sú postavené na „pevných nohách“ a všetko sa bude odvíjať od okolností na trhu.
Momentálnu situáciu negatívne ovplyvnili aj minuloročné rozhodnutia a zákony prijaté súčasnou vládou, ktorá neberie do úvahy vývoj na svetových trhoch a ani v slovenskej ekonomike, a tým výrazne znižuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov.
Ako sa javí situácia v oceliarskom priemysle vo svete?
– Samozrejme, všetko stále úzko súvisí s takzvanými „obchodnými vojnami“, ktoré sú na svetovom trhu v rôznych komoditách, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú spotreby bezšvíkových rúr a možností ich predaja. Situácia medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou a takisto aj Európskou úniou stále nie je vyriešená.
Stav zhoršujú aj komplikácie na Blízkom východe, kde je trh takisto veľký. Vyvoláva to značné neistoty pre mnohých výrobcov, ktorí tam umiestňujú svoje produkty v oveľa väčšom objeme ako my. Aj táto situácia môže v negatívnom smere zasiahnuť európsky trh.