Významné výročia v roku 2020

 

Dokončenie z minulého čísla.

45. výročie

Pol milióna korún stála adaptácia budovy pre závodnú ambulanciu. S prácami sa začalo vo februári 1974, kolaudácia stavebných prác bola 15. augusta 1975.
Dňa 5. decembra 1975 bol odovzdaný do užívania obchodný dom Jednota v Podbrezovej.

40. výročie

Dňa 29. mája 1980 bola spustená výroba v novovybudovanej ťahárni rúr 2, s plánovanou výrobou 65 tisíc ton presne ťahaných rúr priemeru 22 až 162 mm, s hrúbkami stien 1 až 14 mm a dĺžkou do 10 metrov. Ťaháreň rúr 2 bola poslednou prevádzkarňou výstavby nového závodu a železiarne sa od tohto roku stali v bývalej ČSSR jedným z rozhodujúcich výrobcov bezšvíkových rúr a najväčším výrobcom presných bezšvíkových rúr.

V októbri 1980 začali železiarne realizovať prvú etapu výstavby stredného odborného učilišťa.

35. výročie

Pred Československou spartakiádou (železiarne boli poverené usporiadaním okrskovej spartakiády pre zhruba 3000 cvičencov) boli v roku 1985 na futbalovom štadióne vybudované nové šatne, umyvárne, spoločenské a rehabilitačné priestory.

V tomto roku bola daná do prevádzky aj telocvičňa na Štiavničke a 30. júna bol otvorený nový detský tábor v Bystrej (dnes hotel Biela medvedica).

Zároveň bola skončená prvá a začala druhá etapa výstavby Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Lopeji (1985-1989).

30. výročie

Dňa 8. januára 1990 bola ukončená prestavba rekreačného strediska na Táľoch, zameraná bola na rozšírenie ubytovacej časti.

Základný kameň výstavby novej elektrooceliarne bol položený 7. mája 1990.

 

Základný kameň elektrocoeliarne. Foto: I. Kardhorodová

 

Posledné valcovanie v starej prevádzkarni sa uskutočnilo 14. septembra 1990 a v tento deň bola valcovňa profilov po 59 rokoch prevádzky definitívne zrušená.

25. výročie

Predstavenstvo prijalo Revitalizačný program ŽP na strednodobý horizont rokov 1995-1999. Po rokoch útlmu bol rok 1995 prvým rokom zisku. Prínosom pre výrobu bolo zavedenie malého rúrového programu, v rámci ktorého bola 6. marca 1995 vyvalcovaná prvá lupa.

Od 1. marca bola otvorená nová prevádzkareň železiarní – šrotové pole v Piesku.

Dňa 9. mája získala spoločnosť certifikát ISO 9002 a 11. júla certifikát spoločnosti Lloyd pre oceľové bezšvíkové rúry.

Dňa 1. novembra vznikla spoločnosť ŽP Gastroservis, s.r.o.

20. výročie

V roku 2000 bola prijatá Koncepcia a stratégia kvality a environmentálneho manažérstva ŽP a.s., ktorej súčasťou bola Politika kvality ŽP, v júli získala firma certifikát ISO 14000.

V máji odkúpili železiarne závodný klub a premenovali ho na Dom kultúry ŽP.
V júni ŽP a.s. získala certifikát podľa normy VDA 6.1, ktorý umožnil presadenie sa aj v náročnom konkurenčnom prostredí automobilového priemyslu.

Dňa 4. augusta vznikla Nadácia Železiarne Podbrezová.

Za budovou Hutníckeho múzea bola vybudovaná prírodná expozícia, s trojrozmernými exponátmi z histórie výroby.

15. výročie

Dňom 1. apríla 2005 na základe Rozhodnutia generálneho riaditeľa boli zlúčené prevádzkarne ťaháreň rúr 1 a ťaháreň rúr 2 do jednej, ktorá nesie názov „ťaháreň rúr“.

10. výročie

V dňoch 19. a 20. marca 2010 bol úspešne skúšobne odliaty nový, v poradí už dvanásty formát, rozmerov 125×125 milimetrov (momentálne vyrába ŽP trinásť formátov).

V máji prvýkrát pribudli „do rodiny Železiarov“ aj absolventi Súkromného gymnázia ŽP.

5. výročie

Rok 2015 bol v rámci pamiatkovej ochrany hradu Ľupča zlomovým. Začala najrozsiahlejšia obnova najstarších častí hradu, ktoré majú výraznú pamiatkovú a historickú hodnotu aj v celosvetovom kontexte.

Dňa 30. marca bola prestrihnutá páska novovybudovanej ťahárne rúr španielskej spoločnosti Transmesa. Spustenie výroby ešte viac upevnilo pozíciu ŽP Group na svetových trhoch.

Súkromná stredná odborná škola hutnícka získala cenu za inováciu vo vzdelaní od Medzinárodného inštitútu pre interdisciplinárny výskum.

Dňa 22. augusta bola po mesiacoch prác slávnostne otvorená novozrekonštruovaná ZELPO Aréna.

V roku 2015 prebehla likvidácia pôvodného zariadenia na odprášenie elektrických pecí, nakoľko v roku 2013 bolo vybudované nové odprášenie.