V čísle 18 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Tretí štvrťrok sa darilo napĺňať podľa plánu, a to i napriek letným mesiacom

 

Ing. Július Kriváň

Pán riaditeľ, beží posledný mesiac tretieho štvrťroku, aký bol z pohľadu predaja našich výrobkov?

-Na základe údajov z celého štvrťroka 2018 môžeme povedať, že máme naplnený aj september.

Predali sme 26 000 ton kontinuálne odlievaných oceľových blokov a plán sme tak splnili na sto percent. Plán objemu predaja valcovne rúr bol 34 400 ton, taktiež sme ho naplnili na sto percent. Pôvodný plán ťahárne rúr, 11 980 ton, sme mierne prekročili, máme potvrdených 12 270 ton. Výroba galvanizovaných rúr je mierne pod upraveným plánom – viac, ako bol pôvodný finančný plán, ale menej ako predstavuje operatívny plán, ktorý bol navýšený z pôvodných 380 na 510 ton. Momentálne máme potvrdených 444 ton.

Aj v komodite delené rúry sme plán mierne prekročili, z pôvodných 560 ton máme zatiaľ potvrdených 605 ton. Podobne je to aj vo výrobe navarovacích oblúkov. Z pôvodného plánu 605 ton máme potvrdených 625 ton. Stručne povedané, každý mesiac tretieho štvrťroku sme objemovo plnili v súlade s plánom a to i napriek letným mesiacom.

Čo sa týka cenového vývoja, prakticky skoro rok sa darilo každý mesiac alebo každý štvrťrok, podľa toho, ako si to smery určili, navyšovať ceny. Napríklad Pipex Italia navýšil ceny na celý kvartál. V priebehu júla sa nárast svojím spôsobom pozastavil a cenová úroveň, ktorá dosiahla svoj strop, je zachovaná aj pre august a september.

V cenovom vývoji, sme sa dostali do stabilizovanej situácie. Zákazníci nepožadujú znižovanie cien, a naopak, z našej strany požiadavka na zvýšenie cien nie je akceptovaná.

 

Už dnes môžeme konštatovať, že objemy, plánované do konca roka, budú zo strany obchodného úseku naplnené.

 

Ako sa javia posledné mesiace roka?

-V poslednom štvrťroku sú stanovené objemy pre jednotlivé mesiace vo všetkých predajných smeroch. Nepredpokladáme žiadny prepad, ani zníženie požiadaviek od zákazníkov. Pipex to má vyšpecifikované tak, že už dnes má rozdelené objemy pre zákazníkov, ktorí ich potvrdili a následne ich bude operatívne riešiť v jednotlivých mesiacoch.

Už dnes môžeme konštatovať, že objemy, plánované konca roka, budú zo strany obchodného úseku naplnené.

Čo sa týka cien, nepredpokladáme ich ďalší nárast. Ak by bola požiadavka zo strany zákazníkov na zníženie cien, budeme s nimi jednať, aby sme cenovú úroveň udržali do konca roka.

V priebehu septembra a začiatkom októbra sú naplánované, ako každý rok, zasadnutia Európskej asociácie výrobcov oceľových rúr (ESTA – European Steel Tube Association). Zúčastníme sa ESTY výrobcov valcovaných rúr a aj ESTY výrobcov presných rúr, kde budú známe aj ďalšie štatistiky ohľadne výroby a dovozu z tretích krajín.

 

Ilustračná foto valcovaných rúr Železiarní Podbrezová.
Ilustračná foto

 

Čo očakávate od Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať začiatkom októbra?

-Brno je pre nás tradičným veľtrhom, ktorého sa zúčastňujeme od roku 1986. Aj keď má v názve prívlastok „strojársky“, je to pre nás príležitosť stretnutia nielen s našimi zákazníkmi, ale aj našou konkurenciou. Hoci stánok bude menší ako za čias spoločnej prezentácie so Žďasom a Plzňou v rámci ŽP Group, naši obchodníci pripravia množstvo rokovaní s tradičnými odberateľmi a verím, že prídu aj noví zákazníci.

 

Je niečo nové vo svete ocele okrem „colnej vojny“?

-Po letnej sezóne sa nedá povedať nič nové. Vidieť to napokon v číslach, ktoré som uviedol – predaj prebieha bez väčších výkyvov v množstvách a cenová úroveň je stabilizovaná.

Čo sa týka vývozu do Spojených štátov amerických, výrazne nás to neovplyvnilo, ani neovplyvní. Zákazníci, ktorí od nás nakupujú hlavne presné rúry, nemajú zdroj od domácich výrobcov a na základe vzájomnej dohody sú ochotní zaplatiť aj 25 percentné clo. Ešte stále však pokračujú dumpingové šetrenia, momentálne voči Ukrajine a Rusku a sú v platnosti aj dumpingové opatrenia voči dovozom valcovaných, presných a nerezových rúr z Číny.