V máji odišli

 

do predčasného
starobného dôchodku
Pavel FIGĽUŠ
Ivan MATTOŠ
Ľudmila ŠTULRAJTEROVÁ
Drahoslav TRAJTEĽ

do starobného dôchodku
Jaroslav BUBELÍNY
Vladimír DEMIAN
Kamil VLČEK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.