Bilancia chrípkovej sezóny

Ilustračné foto: pexels.com

 

Chrípková sezóna 2021/2022 nebola poznačená celoštátnou chrípkovou epidémiou. Rovnaká situácia bola aj v minulej. Lokálne epidémie boli hlásené len ojedinele, netýkali sa však okresov nášho kraja. Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva, chorobnosť na chrípku a iné respiračné ochorenia v porovnaní s vlaňajšou sezónou vzrástla. Je však nižšia ako pred pandémiou.

Po atypickej chrípkovej sezóne 2020/2021, ktorá bola významne poznačená prísnymi protiepidemickými opatreniami, už možno hovoriť o čiastočnom návrate k trendom pozorovaným pred nástupom pandémie COVID-19. Vývoj krivky chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobným ochoreniam (CHPO) sa počas chrípkovej sezóny 2021/2022 čiastočne priblížil obvyklému charakteru chrípkových sezón na Slovensku.

Už druhú sezónu po sebe sme zaznamenali nárast počtu zaočkovaných osôb proti chrípke (šesť percent), v minulej to bolo 5,7 percenta. Zároveň ide o najvyššiu úroveň zaočkovanosti od sezóny 2011/2012.
Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO a CHPO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, najmenšia u 60 ročných a starších.