Zreštaurovaný vzácny oltár previezli na hrad Ľupča

Chlapi pri ručnej vynáške jednotlivých zrekonštruovaných častí oltára zdolávali viac ako dvesto schodov. Foto: M. Gončár

Oltár Očisťovania Panny Márie sa v uplynulých dňoch, po sto rokoch, vrátil na svoje pôvodné miesto – do kaplnky hradu Ľupča. Ako sme písali v minulých číslach novín Podbrezovan, vzácny artikel prešiel rukami odborníkov, ktorí ho kompletne zreštaurovali a inštalovali do hradnej kaplnky. Výnimočná pamiatka bude na hrade najväčším lákadlom tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Oltár bol doteraz umiestnený v kuratele Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Reštaurovanie realizoval akademický sochár Dušan Hagara. Ako povedal, išlo o náročný proces. Bolo potrebné, aby sa všetky časti pamiatky zachovali.

„S reštaurovaním sme začali v októbri minulého roka. Oltár bol prevezený z múzea ku mne. Bol rozložený na malé kusy a niektoré ornamenty boli polámané. Začali sme všetko skladať, čistiť, upevňovať a napustili sme drevnú hmotu. Mali sme aj kontrolné dni. Museli sme drobnú architektúru „nasucho“ zložiť a hľadať najlepší spôsob, ako oltár poskladať a spevniť,“ povedal Hagara a doplnil, že oltár ešte niekoľkokrát rozkladali a následne dávali dokopy.Dušan Hagara pri skladaní zreštaurovaného oltára. 	Foto: V. Homola

„Po zreštaurovaní sme ho znovu rozložili, zabalili, aby sa nepoškodil, priviezli na hrad a hore schodmi povynášali do kaplnky, kde sme ho znovu poskladali,“ pokračoval.

Podľa umelca je každá podobná práca zaujímavá a berie ju ako výzvu. Pri hradnom oltári bola tou najväčšou rekonštrukcia hlavičiek anjelikov a hlavice stĺpov. „V podstate sme mali len rytinu, na ktorej boli náznaky pôvodnej podoby. Mal som trošku obavy, ako to celé bude pôsobiť po zavesení na oltárnu architektúru. Preto som si hlavičky najskôr namodeloval do hliny, následne urobil sadrové odliatky a tie sme už korigovali. Boli v rovnováhe s ostatnými dekoratívnymi prvkami a výzdobou oltára. Išlo o najnáročnejšiu etapu reštaurovania,“ priznal.

Ako v závere povedal, oltár je skutočne vzácnym kusom a bolo potrebné citlivo pristupovať ku každému kroku jeho obnovy. Výnimočný je aj z iného hľadiska. „Je zasvätený Očisťovaniu Panny Márie. Toto pomenovanie sa vyskytuje na oltároch zriedkavo a ide o raritu. Preto som študoval a hľadal, z čoho vzniklo,“ dodal umelec.

Po zreštaurovaní bude oltár 28. júna za prítomnosti partnerov projektu odhalený pre médiá a následne sprístupnený pre verejnosť.