POZOR ZMENA

 

Zrušenie úhrad nájomného v bytoch zrážkou zo mzdy

Vážení zamestnanci,

vedenie spoločnosti pôvodne rozpracovalo zámer, aby úhrada nájomného a služieb bola vykonávaná zrážkou zo mzdy počnúc od marca 2019.
Žiaľ, toto rozhodnutie bolo nutné po zvážení všetkých vplyvov zrušiť i napriek tomu, že už boli predbežne vypracované dodatky k nájomným zmluvám na realizáciu týchto zrážok.
Znamená to, že mesačné preddavky je potrebné aj naďalej uhrádzať z vlastného účtu na účet správcu, t.j. SBD Brezno tak, ako doteraz.
Za prípadné komplikácie sa všetkým nájomcom bytov, ktoré spravuje SBD Brezno ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie