Delenie rúr priamo na ťažnej stolici

 

Ťažná stolica TS 3-08  125kN objektívom Ing. I. Jakubca
Ťažná stolica TS 3-08 125kN objektívom Ing. I. Jakubca

 

V máji bolo v prevádzkarni ťaháreň rúr – výroba 1, uvedené do prevádzky nové zariadenie na delenie rúr priamo na ťažnej stolici, ktorého dodávateľom je Česká firma ŽĎAS a.s.
Ide v poradí už o tretie zariadenie, ktorým je tentokrát vybavená ťažná stolica TS 3-08 125kN. Zariadenie slúži na delenie rúr priamo na ťažnej stolici, hneď po technologickej operácii ťahanie za studena. Obidve technologické zariadenia ťažnú stolicu, ako aj deliace píly, ovláda len jeden pracovník. Tým sa eliminuje prevoz rúr a ďalšia technologická operácia na starom zariadení pre medzioperačné delenie rúr, ktoré obsluhujú podľa potreby jeden až dvaja pracovníci za zmenu, podľa deleného sortimentu.
Zároveň bola odstránená ťažká manuálna práca pri ručnej manipulácii s delenými rúrami pri medzioperačnom delení. Zariadenie pracuje v rozsahu priemerov rúr od 6 milimetrov do 16 milimetrov, hrúbok stien od 0,5 milimetra do 4 milimetre, v dĺžkach od 3 750 milimetrov do 7 100 milimetrov. Samotné delenie zabezpečujú tri pílové a upínacie jednotky. Zariadenie pracuje spolu s ťažnou stolicou v automatickom alebo manuálnom režime. Pri vývoji a výrobe zariadenia bol kladený vysoký dôraz aj na úroveň bezpečnosti a zdravia pri práci.