Predstavujeme vám

„Viac efektivity a menej stresu človek dosiahne prostredníctvom kvalitnej komunikácie“

 

Dňom 1. apríla 2017 bol do funkcie vedúceho odboru technického a investičného rozvoja menovaný  Ing. Martin Sladký, MBA a my sme ho požiadali o rozhovor:


Dňom 1. apríla 2017 bol do funkcie vedúceho odboru technického a investičného rozvoja menovaný Ing. Martin Sladký

Čo bolo motiváciou k vášmu rozhodnutiu zamestnať sa  v podbrezovských železiarňach?

-V lete roku 1999 som končil štúdium a promoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Plánoval som svoje ďalšie kroky vo svojom živote a zvažoval pracovné ponuky. Moja, v tom čase budúca, manželka pochádza z Podbrezovej. V tomto období bolo jedným z ambicióznych cieľov vedenia Železiarní Podbrezová a.s. vybudovať na Táľoch prvé majstrovské osemnásťjamkové golfové ihrisko na Slovensku. Vzhľadom na moje vzdelanie a znalosť anglického jazyka mi bola ponúknutá úloha podieľať sa na tomto projekte ako stavebný dozor, koordinátor prác a tlmočník. Túto atraktívnu ponuku som rád prijal. Zároveň bolo uvedené leto pre mňa zlomovým aj v osobnom živote, nakoľko som sa oženil a prisťahoval z Bratislavy do tohto kraja.


Od okamihu, ako ste prvýkrát vstúpili do podbrezovských železiarní uplynie v auguste osemnásť rokov. Ako na toto obdobie spomínate dnes?

-Toto obdobie tvorí vlastne celú časť môjho života v produktívnom veku. Začínal som ako stavebný dozor na investičných akciách železiarní a o šesť rokov neskôr som sa stal vedúcim oddelenia prípravy a realizácie stavieb. Osemnásť rokov je dosť dlhá doba na rôzne zmeny, ktoré sa v spoločnosti postupne udejú. Možno to vyznie úsmevne, ale začínal som v období, kedy posielanie pracovných e-mailov bolo novinkou a len postupne nahrádzalo faxové správy. Telefonovanie prostredníctvom mobilných telefónov bolo vo svojich začiatkoch. Používanie internetu nebolo bežné a postupom času získavanie nových informácií na webe úplne zmenilo efektivitu nielen v mojej pracovnej sfére.


Celý čas pracujete v jednom odbore, a tak vám dnes právom patrí prívlastok „skalný“. Máte obdobie, na ktoré spomínate najradšej, prípadne sú aj také, ktoré by ste najradšej vymazali z pamäti?

 – Hoci pracujem od ukončenia vysokej školy len v tejto firme a v tomto odbore, je to práca rôznorodá a na nejakú rutinu sa nemôžem sťažovať. Investičný plán pre našu a.s. a úlohy pre dcérske spoločnosti prinášajú každý rok nové výzvy, s ktorými je treba sa popasovať. Nemyslím, že by som mal nejaké obdobie práce vyslovene najradšej, teší ma však podiel mojej práce na obnove Národnej kultúrnej pamiatky – hradu Ľupča, nakoľko mám úctu k dielu našich predkov a páči sa mi cieľ postupnou kompletnou obnovou túto pamiatku zanechať aj ďalším generáciám. Čo sa týka spomienok, ktoré by som chcel vytesniť zo svojej pamäti, našťastie ich nie je veľa a potvrdzuje sa mi výrok nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho „Čo ťa nezabije, to ťa posilní„.

 

Podieľali ste sa už na množstve investícií rôzneho charakteru. Spomeniete tie najvýznamnejšie?

-Nakoľko som doposiaľ pracoval v oddelení prípravy a realizácie stavieb, kde som sa spolupodieľal na stavebných investíciách pre Železiarne Podbrezová a.s. a pre Železiarne Podbrezová Group, stavby boli doposiaľ mojím ťažiskom. Či už ide o „bežné“ postupné rekonštrukcie sociálnych budov jednotlivých prevádzkarní a odborov v starom alebo novom závode železiarní a stavebné časti technologických investícií alebo významnejšie ucelené projekty ako vybudovanie polyfunkčného domu Zlatý jeleň na Nám. SNP v Bratislave, vybudovanie Závodu na spracovanie autovrakov a kovového odpadu v Hliníku nad Hronom, už spomenutá postupná obnova hradu Ľupča, postavenie objektu Apartmány Gray Bear na Táľoch, druhé golfové ihrisko Little Bear na Táľoch alebo naposledy rekonštrukcia Zelpo arény – futbalového štadiónu v Podbrezovej, popri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Podbrezovej – časti Skalica.

 

Nepochybne sú aj také, s ktorými ste dovtedy nemali žiadne skúsenosti. Napríklad, aké to bolo pri budovaní osemnásťjamkového golfového ihriska na Táľoch?

-Áno. Obdivoval som entuziazmus niektorých členov vedenia našej a.s., s akým presadzovali prípravu a výstavbu takéhoto nového projektu na Slovensku, nakoľko o komplikácie už v rokoch príprav nebola núdza. A pri realizácii nielen ja, ale okrem zahraničných špecialistov nikto z nás, nemal s výstavbou golfového ihriska doposiaľ skúsenosť. Pre dodržanie kvality hracích dráh sme napr. pristúpili k stiahnutiu a preosiatiu všetkej získanej zeminy z dotknutých plôch a jej spätnému rozprestretiu.  Doba výstavby ihriska trvala celkovo 24 mesiacov a 26 dní a bola rozdelená do troch stavebných sezón. Toto obdobie mi dalo veľa, dá sa povedať, že som pracovne dospel. A môžeme byť hrdí, že spolupráca amerického dizajnéra, britského dodávateľa špecializovaných prác, slovenského dodávateľa prác a slovenského investora dopadla výborne a dcérska spoločnosť Tále a.s. od roku 2002 zdarne udržuje dielo, ktoré pozdvihuje oblasť Táľov.

„Toto obdobie mi dalo veľa, dá sa povedať, že som pracovne dospel.

 

Plánujete vniesť do zabehnutej práce odboru aj nové prvky? Prezradíte nám, čo to bude?

-Vďaka mojim predchodcom vo vedení, náš odbor funguje dobre a nie je potrebné meniť štýl zabehnutej práce. Mojou úlohou pre najbližšie obdobie je doplnenie a stabilizácia pracovného kolektívu či už v oddelení prípravy a realizácie technológií alebo prípravy a realizácie stavieb a splnenie plánovaných úloh v oblasti investícií pre rok 2017. Nakoľko som presvedčený, že viac efektivity a menej stresu človek dosiahne prostredníctvom kvalitnej komunikácie s inými, rád by som pracovne vplýval na ľudí aj dostatočnou komunikáciou. Keďže pomerne dobre poznám ľudí v odbore, budem sa snažiť ich manažérsky viesť a ďalej budovať tím ľudí s využitím ich silných stránok a patričnou motiváciou. 

 

Práca, ktorú robíte, je veľmi náročná, okrem iného aj na čas. Ako využívate voľné chvíle?

 -Vzhľadom na to, že máme s manželkou štyri deti, svoj takmer celý voľný čas sa snažím venovať svojej väčšej rodine. To ma robí šťastným. Moje záľuby sa rokmi okresali, ale v rámci rodiny si vždy v zime rád nájdem čas na lyžovanie a v lete na golf s deťmi. Zároveň mojou srdcovou záležitosťou sa stal jachting, ktorý je pre mňa občasnou odmenou a veľkým relaxom.

Na záver ďakujem Predstavenstvu Železiarní Podbrezová a.s. za prejavenú dôveru, ktorú, verím, nesklamem. Všetkým kolegom a kolegyniam v našej spoločnosti želám zdravie a prosperitu.