Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami – v odbore riadenia kvality

 

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované a  zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Priebeh súťaže v odbore riadenia kvality hodnotí Mária Dekrétová, referent reklamačného oddelenia

 

Priebeh súťaže v odbore riadenia kvality hodnotí Mária Dekrétová, referent reklamačného oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2016?

-Keďže sme obslužný a kontrolný odbor, v každom oddelení prebiehala v roku 2016 súťaž  medzi zmenami individuálne,   podľa stanovených kritérií  a ich pracovných požiadaviek.

Môžete konkretizovať kritériá pre vašu prevádzkareň?

-Kritériá sú rovnaké pre každé oddelenie a to je spokojnosť s výsledkami práce a s výkonom (reklamácie), dodržiavanie technologických postupov,  dodržiavanie pracovnej disciplíny a poriadku na pracovisku, dodržiavanie bezpečnosti práce a nápravné a preventívne opatrenia.

 

Zaradili ste do súťaže nové prvky?

-Vedúci a zmenoví majstri sú spokojní s kritériami prebiehajúcej súťaže, preto z ich strany nebola vznesená nová požiadavka.

 

Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok 2016?

-Nakoľko je náš odbor rozdelený na viac oddelení, víťazom nebude len jedna zmena. V kontrolnom a atestačnom oddelení zvíťazila zmena ,,C“, v oddelení defektoskopie  zmena ,,D“  a v chemickom laboratóriu zmena ,,C“, ktorá od mája prešla na 4-zmenný pracovný režim.

 

Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?

-V tomto roku  nepočítame s výraznými prekvapeniami, ale ak si to bude daná situácia vyžadovať, nebránime sa realizácii nových prvkov.

 

Víťazná zmena D oddelenia defektoskopie objektívom Anny Nociarovej.
Víťazná zmena D oddelenia defektoskopie objektívom Anny Nociarovej.

 

Víťazná zmena C v chemickom laboratóriu. Foto: A. Nociarová
Víťazná zmena C v chemickom laboratóriu. Foto: A. Nociarová Víťazná zmena C v chemickom laboratóriu. Foto: A. Nociarová

 

Víťazná zmena C kontrolného a atestačného oddelenia objektívom I. Kardhordovej
Víťazná zmena C kontrolného a atestačného oddelenia objektívom I. Kardhordovej