Medzinárodný deň múzeí sme oslávili so všetkými vekovými kategóriami

 

Hutníckom múzeum ŽP a.s. - Medzinárodný deň múzeí - deti
Naši najmenší hostia si odnášali sladkosti, pozornosť od ŽP Gastroservis s.r.o.

Dňa 18. mája sme oslávili Medzinárodný deň múzeí. Aj v Hutníckom múzeu Železiarní Podbrezová sa pri tejto príležitosti uskutočnilo niekoľko podujatí.  Tentokrát môžeme konštatovať, že sme mali tú česť prezentovať bohatú históriu podbrezovských železiarní návštevníkom všetkých vekových kategórií. Už v predvečer sviatku sme privítali účastníkov Slovenskej železnej cesty (čítajte v samostatnom článku). Navštívili nás žiaci Špeciálnej základnej školy z Valaskej, naši gymnazisti – druháci, informatici a angličtinári a nepochybne najvďačnejšími hosťami v expozícii Hutníckeho múzea boli deti z Materskej školy v Podbrezovej.

Hutníckom múzeum ŽP a.s. - Medzinárodný deň múzeí - deti ZŠ Valaská
a deti Špeciálnej ZŠ z Valaskej
Hutníckom múzeum ŽP a.s. - Medzinárodný deň múzeí - gymnazisti ŽP a.s.
Druháci gymnazisti