Občianske združenie Slovenská železná cesta zasadalo v Dome kultúry ŽP

Ocitli sme sa na rázcestí

 

Občianske združenie Slovenská železná cesta zasadalo v Dome kultúry ŽP a.s.
Časť účastníkov valného zhromaždenia SŽC (Foto: I. Kardhordová)

Projekt Slovenská železná cesta pripravili v roku 1998 Hutnícka fakulta TU, Slovenská hutnícka spoločnosť a Slovenské technické múzeum v Košiciach. Cieľom združenia je zmapovať, prípadne doplniť históriu železiarstva a výrobkov kovov na Slovensku, zachovať stavebné a iné hmotné i nehmotné pamiatky a využiť históriu slovenského baníctva a hutníctva v rámci cestovného ruchu. Je to súčasť Stredoeurópskej železnej cesty, jednej z európskych kultúrnych ciest. Činnosť združenia bola obnovená v roku 2009.
Dňa 17. mája sa v Dome kultúry ŽP konalo Valné zhromaždenie občianskeho združenia Slovenskej železnej cesty. Predseda združenia doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., pri prednesení analýzy konštatoval: „Ocitli sme sa na rázcestí. Došli sme k poznaniu, že takýmto spôsobom sa ďalej fungovať nedá. Naša činnosť je založená na dobrovoľnosti, a aj dobrovoľníctvo má svoje hranice. Môžem povedať, že niektoré naše ciele sa naplnili, ale nenaplnili sme prvý bod. Ani jedna cestovná kancelária nereagovala na možnosť propagovať históriu baníctva a hutníctva na Slovensku. Veľmi ma to mrzí. Ja som sa o železnej ceste dozvedel prvýkrát v Rakúsku na konferencii a tam som videl, ako sa domáci snažia o to, aby miesta, kde fungovalo v minulosti hutníctvo a baníctvo, ožívali cestovným ruchom. A pochopenie sme nenašli ani v štátnych inštitúciách. Treba hľadať riešenie ako ďalej. Funkčné obdobie súčasného predstavenstva končí o rok a radi by sme prácu odovzdali svojim nasledovníkom v stave, ktorý im dovolí pokračovať lepšie, úspešnejšie.“

Občianske združenie Slovenská železná cesta zasadalo v Dome kultúry ŽP a.s.
Zľava: profesor Ing. Juraj SAchmiedl DrSc., Ing. Milan Srnka, PhD. technický riaditeľ ŽP, docent Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc. a Ing. Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s.

Aj náš región má čo ponúknuť

Už v roku 1568 sa spomína v okolí rieky Hron jedenásť hút a taký istý počet hámrov. Spočiatku bol najvýznamnejšou obcou z hľadiska hutníckej histórie Hronec, kde boli už v 17. storočí nízko šachtové nadzemné pece, tzv. dúchačky a vyhne. V 18. storočí začali fungovať vysoké pece. Výroba železnej rudy sa postupne rozšírila v Chvatimechu, Piesku, Osrblí, v Lopeji a vo Vajskovej. V roku 1854 sa začala výroba koľajníc v podbrezovských železiarňach. V okolí je množstvo turistických atrakcií a možností športovania v zime i v lete. Skĺbiť históriu s cestovným ruchom by znamenalo aj pre náš región nesporný prínos.