V októbri blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Jaroslav FAŠKO
Ľubica PEČOVSKÁ
Jozef ŠVANTNER
Miroslav ŤAŽKÝ

35 rokov

Elena MARKOVÁ
Dušan POTKÁNY

40 rokov

Anna ŠVANTNEROVÁ

 

Životné jubileá

Erika KAMENSKÁ
Daniel PLŠKO
Dagmar BÍLLA
Ing. Iveta DANČOVÁ
Pavel JAMRIŠKA
Ján KAPUSTÍK
Miroslav KUKUČKA
Ladislav MACÍK
Jaroslav PAPAJ
Štefan PITOŇÁK
Jana ŠÁRNIKOVÁ
Jaroslav ŠELEST
Peter ŤAŽKÝ
Emília VENGEROVÁ
Ing. Iveta ANTALÍKOVÁ
Vladimír RAFAJ
Zuzana ŠVANTNEROVÁ
Milan TŔNIK