Nové notebooky už majú svojich majiteľov

 

Dňa 24. septembra žiaci prvých ročníkov Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová (SG ŽP), ktorí študujú profilácie informatika a STEAM, dostali nové notebooky. Táto tradícia trvá už dvanásť rokov.

Slávnostné odovzdávanie notebookov otvorila riaditeľka SG ŽP PaedDr. Katarína Zingorová. Notebooky žiakom slúžia ako pracovná pomôcka a majú im zjednodušiť štúdium, uľahčiť komunikáciu s pedagógmi a pomôcť pri spoznávaní sveta výpočtovej techniky.

 

Foto: A. Nociarová
Foto: A. Nociarová

 

Nové prenosné počítate žiakom odovzdávali Ing. Ján Gaboň – generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti ŽP Informatika a za zriaďovateľa školy, ktorým je ŽP a.s. Ing. Martin Domovec – asistent výrobného riaditeľa a člen rady školy.

Ešte pred odovzdávaním sa žiakom prihovoril Ing. Ján Gaboň, ktorý okrem iného vyzdvihol spôsob, akým Železiarne Podbrezová podporujú vzdelávanie ako také, ale aj v IT technológiách. Ďalej povedal: „Chcem vám povedať jeden príbeh. Pred pár dňami u nás ukončila prax počas letných prázdnin absolventka SG ŽP, ktorá bola zároveň aj účastníčkou krúžku v programovacom jazyku JAWA. Momentálne je študentkou na vysokej škole, na fakulte informatiky. Vedomosti, ktoré u nás preukázala, ju oprávňujú uplatniť sa na trhu práce a získať si pracovné miesto nielen v našej, ale aj v ktorejkoľvek inej IT spoločnosti. Ak sa spoja podmienky, ktoré táto škola poskytuje, s ochotou sa učiť, umožní to študentovi nielen bez problémov vyštudovať strednú či vysokú školu, ale aj reálne sa uplatniť v praxi. Budem vám v tom držať palce.“

Potom sa slova ujal aj Ing. Martin Domovec: „Výpočtová technika je v dnešnej dobe plnohodnotný pracovný nástroj a som veľmi rád, že Železiarne Podbrezová zvyšujú úroveň vzdelania aj takýmto spôsobom. Vymoženosti podobného druhu nie sú samozrejmosťou v každej škole. Pevné verím, že notebooky vám budú nápomocné a že k nim budete pristupovať zodpovedne. Prajem vám, aby vám boli dobrým spoločníkom a aby ste aj vďaka nim napredovali.“

Opýtali sme sa prvákov, prečo sa rozhodli študovať na SG ŽP a na čo využijú nové notebooky:

Alena MARKUSOVÁ, STEAM

– Profiláciu STEAM som si vybrala kvôli tomu, že chcem v budúcnosti študovať medicínu na vysokej škole. Na túto školu som počula dobré referencie, ale hlavne som si ju vybrala aj kvôli chémii, na ktorú ma gymnázium pripraví najlepšie. To, že sme dostali notebook ma veľmi potešilo. Využijem ho ako pomôcku na štúdium.

 

Matúš POTANČOK, STEAM

– Profiláciu STEAM som si vybral preto, lebo v budúcnosti chcem študovať prírodné vedy. Notebook ma veľmi potešil. Myslím si, že je to skvelá učebná pomôcka. Budem ho využívať najmä na školské účely – napríklad pri robení prezentácií.

 

Aneta HUDOBOVÁ, STEAM

– Zaujímajú ma prírodné vedy. To bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodla študovať na tejto škole. Som rada, že sme dostali notebook, pretože môžeme na ňom pracovať a pripravovať si rôzne projekty do školy. Ale na druhej strane ho určite využijem aj doma. Zatiaľ ešte presne neviem, kde by som chcela pokračovať na vysokej škole. Pevne verím, že počas štúdia na tejto škole v tom budem mať jasnejšie.

 

Petra MALČEKOVÁ, STEAM

– Túto školu som si vybrala z toho dôvodu, že mám rada prírodu a v budúcnosti chcem študovať medicínu. Samozrejme ma notebook potešil. Myslím si, že je veľmi kvalitný a budem ho využívať na domáce úlohy a prezentácie.

 

Erik BÁLINT, informatika

– Chcem sa presadiť vo svete informatikov, lebo to je teraz vlastne už budúcnosť. Je to zároveň aj môj koníček a baví ma to. Keď sa do toho človek viac dostane, tak je to o inom ako o rôznych počítačových hrách. Študovať som sem prišiel preto, lebo som počul len dobré referencie. Potešilo ma, že sme dostali notebooky. Je to veľká vec, pretože v iných školách to tak nebýva, že každý dostane vlastný notebook a ešte ho môže používať aj doma.

 

Šimon DONOVAL, informatika

– Informatiku som prišiel študovať kvôli tomu, že je to práca, ktorá má budúcnosť a je veľmi žiadaná. Zatiaľ sa s informatikou len zoznamujem, aj keď niečo už viem. Notebooky nám pomôžu pri našom štúdiu, rozšíria nám obzory, možnosti a budeme viac vedieť. Hodnotím to ako veľké pozitívum.

 

Martin LAPIN, informatika

– Od malička som sa zaujímal o výpočtovú techniku a baví ma to. To bol aj hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol študovať tu. Je super dostať od školy nový notebook, lebo sa môžeme vzdelávať aj doma a môžeme sa s tým zoznamovať viac. Určite sa chystám aj na vysokú školu a verím, že ma na to táto škola dobre pripraví.