Jesenná údržba na hrade Ľupča

 

Ochodza v severnej polkruhovej bašte
Ochodza v severnej polkruhovej bašte

 

Areál hradu Ľupča navštevuje z roka na rok vyšší počet turistov. Štatistické ukazovatele návštevnosti sú prekonávané pravidelne už niekoľko rokov. Napríklad počas tohtoročnej letnej sezóny (júl – august) si hrad prezrelo 14 192 návštevníkov, čo je zhruba o 2 000 viac ako v roku 2018.
Vysoký počet návštevníkov sa odzrkadľuje na technickom degradovaní najviac exponovaných častí hradného areálu. Najväčšej záťaži je vystavovaná prístupová cesta, ktorej stav je zhoršovaný aj v dôsledku prívalových dažďov a v období zimnej údržby. Pre zachovanie bezproblémového prístupu na hrad prevádzkareň doprava pristúpila k oprave viacerých výtlkov prostredníctvom asfaltových výplní.
Realizovaný bol aj výkop existujúcej priekopy na odvod prívalovej vody strojom Komatsu. Týmto spôsobom sa predíde stekaniu vody na cestu a jej mrznutiu, rozrúšaniu a tvoreniu ľadu v zimnom období, čo ohrozovalo bezpečnosť dopravnej prevádzky.
Po letnej sezóne sme sa pustili aj do kompletnej výmeny drevenej ochodze, ktorá sa nachádza v severnej polkruhovej bašte. Stav konštrukčných prvkov na ochodze nebol dobrý. Drevo sa na viacerých miestach mrvilo, bola ohrozená statika, a tým aj bezpečnosť okoloidúcich.

 

Oprava prístupovej cesty
Oprava prístupovej cesty


Prostredníctvom spoločnosti Sunik bola vykoná kompletná demontáž starých opotrebovaných častí, hydroizolačná injektáž káps na nosné trámy, ich oplechovanie meďou a remeselným spôsobom zrealizovaná výmena schodov a pochôdznych plôch so zábradliami. Kvalitná tesárska práca tak znova umožnila prístup k renovovaným strieľňam, ktoré sú živím dôkazom fortifikačného systému Ľupčianskeho hradu.
Do príchodu zimy bude v hrade prebiehať pravidelná jesenná údržba, prostredníctvom ktorej sa vyčistia dažďové žľaby od lístia, prekontroluje sa interiér a zazimujú objekty, ktorých prevádzka nie je v zime potrebná.
Napriek jesennému obdobiu záujem o hrad neutícha, čo sa najviac premieta do množstva realizovaných prehliadok pre školy, teambuildingy a najmä záujmu o svadobné fotografovanie v reprezentačných priestoroch, ktoré na okolí nemajú páru.