Klub 500 vyzýva všetkých poslancov a politické strany, aby podporili výstavbu podnikových nájomných bytov

 

Železiarne Podbrezová ponúkajú nájomné byty svojim zamestnancom ako jedna z mála firiem na Slovensku.
Železiarne Podbrezová ponúkajú nájomné byty svojim zamestnancom ako jedna z mála firiem na Slovensku. Na snímke A. Nociarovej zrekonštruovaný bytový dom na Piesku, ktorý sa nachádza v blízkosti nového závodu ŽP a.s.

 

Klub 500 oceňuje postoj poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), ktorí sa rozhodli podporiť výstavbu podnikových nájomných bytov a posunúť návrh do druhého čítania. Podľa návrhu by zamestnávatelia mohli stavať podnikové byty, ktoré by prideľovali svojim zamestnancom a ich rodinám. Pomôže to vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť.
Slovensko trpí akútnym nedostatkom dostupného nájomného bývania v regiónoch. Ak si chcú priemyselné podniky udržať pracovnú silu v regiónoch, sú prinútené k výstavbe podnikových nájomných bytov, aj keď to nie je predmetom ich podnikania. Zamestnávatelia teda oceňujú, že podľa spomínaného návrhu zákona by na podnikový nájomný byt mohli mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania nebude považované za nepeňažný príjem zamestnanca.
„Ak však má byť návrh účinný, je nevyhnutné upraviť aj existujúce zákonné obmedzenie, na základe ktorého si podnikateľ môže uplatniť výšku daňových odpisov len do výšky príjmov z prenájmu. To v praxi znamená, že podnikatelia budú motivovaní poskytovať zamestnancom nájomné byty za zvýhodnené nájomné (zamestnancom sa to nezapočíta ako nedaňový príjem). Bez tejto úpravy by nezískali žiadnu výhodu, nakoľko by si v nákladoch mohli uplatniť len minimálne odpisy (nie tie navrhované),“ dodáva výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor.
Naša krajina má zavedený systém budovania nájomných bytov, financie však môžu získať predovšetkým obce a mestá, čo považujeme z pohľadu priemyslu za diskriminačné. Chceme zdôrazniť, že nemožnosť výstavby podnikových nájomných bytov je diskriminačná práve v čase, keď bojujeme o konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Návrh, ktorý prešiel do druhého čítania, z nášho pohľadu aspoň čiastočne motivuje podnikateľské subjekty, ktoré majú na to financie, aby budovali a poskytovali nájomné byty pre svojich pracovníkov.
„Dovoľujeme si upozorniť poslancov NR SR, že v minulosti stredné a veľké podniky mali podnikové byty, ktoré však museli zo zákona odpredať nájomcom za nízku hodnotu. Hodnotíme ako nesprávne, ak štát v otázke nájomného bývania verí obciam a mestám, no na druhej strane nedôveruje zamestnávateľom, ktorí napĺňajú štátny rozpočet. Máme preto za to, že by poslanci NR SR mali schváliť predložený návrh, ktorý sleduje verejný záujem (aby mali ľudia kde bývať), ale je aj prostriedkom na znižovanie regionálnych rozdielov či riešení nedostatku pracovných síl,“ vysvetľuje Tibor Gregor.
Klub 500 verí, že návrh nájde podporu naprieč politickým spektrom a vyzýva politické strany a poslancov, aby výstavbu podnikových nájomných bytov podporili aj v druhom čítaní počas novembrovej schôdze parlamentu.