V znamení 80. výročia organizovanej výučby

Žiaci sú od prvého kontaktu so školou považovaní za budúcich zamestnancov

 

Tohtoročný slávnostný akt odovzdávania vysvedčení úspešným absolventom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej a Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová sa konal  26. mája 2017 v Dome kultúry ŽP.

V úvodnom príhovore Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP,  okrem iného povedal: „Železiarne Podbrezová si pripomínajú osemdesiate výročie založenia prvej závodnej učňovskej školy. Za to obdobie každý rok pribúdali do našich radov desiatky mladých perspektívnych zamestnancov, vyučených v robotníckych profesiách.“

Pasovanie absolventov škôl ŽP a.s. do rodiny železiarov
Pasovanie do rodiny železiarov, sprava: Ing. M. Niklová, členka Predstavenstva ŽP, PaedDr. K. Zingorová, riaditeľka SG ŽP a Ing. M. Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ, ktorý blahoželá absolventovi A. Szarowskému. Foto: A. Nociarová

 

So zabezpečením kvalifikovaných robotníkov v požadovaných profesiách nebol problém až do reformy spoločnosti. Vtedy boli učilištia odčlenené od firiem, narušil sa tak prílev vyučených odborníkov. Vedenie získalo svoje učilište späť pred štrnástimi rokmi. Od prvého kontaktu so školou sú žiaci vo firme považovaní za  budúcich zamestnancov a tomu adekvátne sú aj vymoženosti, ktoré sú im poskytované v snahe budovať u nich pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju firmu. Už počas výučby majú možnosť spoznávať svoje budúce pracoviská a zžiť sa s ich zvyklosťami. Tí, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, majú vytvorené všetky predpoklady. „Všetci sa sťažujú, že majú málo ľudí. Aj my máme problém získať zvonku kvalitných odborníkov. Je obrovský rozdiel v kvalite tých, ktorí vychádzajú z našich škôl a tých, čo prichádzajú  zvonku,“ konštatoval Ing. Vladimír Soták.

Riaditeľ SSOŠH ŽP Ing. Ivan Majer zablahoželal úspešným absolventom a konštatoval: „Život nie je len vymoženosť, je to aj povinnosť. Verím, že ste schopní dosiahnuť svoje ciele.“ Nasledovalo slávnostné odovzdávanie vysvedčení absolventom odbornej školy  a pasovanie do rodiny železiarov. Na záver odznela hutnícka hymna.

Riaditeľka SG ŽP PaedDr. Katarína Zingorová okrem iného povedala: „Želám vám, aby ste v každom čase robili tie správne rozhodnutia, aby ste s rozvahou riešili všetky ťažkosti, ktoré vám prídu do cesty. Nech sa vám podarí naplniť vaše sny a túžby, pretože budúcnosť patrí tým, ktorí veria vo svoje sny.“ Nasledoval slávnostný akt preberania vysvedčení a pasovania do rodiny železiarov úspešných absolventov SG ŽP. Na záver zaznela študentská hymna.

Logo ALO diamondsKaždoročne k slávnostnej chvíli patrí aj odmeňovanie. Najlepší žiaci Jozef Jančiar zo SSOŠH ŽP a Lenka Filipiaková zo SG ŽP dostali hodnotný dar, šperky s diamantom, ktoré opäť venoval A. Ryšavý – firma ALO DIAMONDS. Zablahoželala a ceny im odovzdala Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP.  Za najlepšiu bola vyhlásená IV.B trieda, ktorá získala 500 eur. Cenu odovzdal člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Július Kriváň. Komenského plaketou a pobytom na Táľoch boli odmenení najlepší pedagógovia:Ing. Miriam Pindiaková, zástupkyňa riaditeľa SSOŠH ŽP,Mgr. Ľudmila Peťková, zástupkyňa riaditeľa pre mimoškolskú výchovu SSOŠH ŽP a PaedDr. Katarína Zingorová, riaditeľka SG ŽP. Zablahoželal a ceny im odovzdal Ing. Július Kriváň a Ing. Ivan  Majer.

Držiteľom Komenského plakety sa stali: PaedDr. K. Zingorová, Ing. M. Pindiaková, Mgr. Ľ. Peťková
Držiteľom Komenského plakety sa stali: PaedDr. K. Zingorová, Ing. M. Pindiaková, Mgr. Ľ. Peťková. Zľava: Ing. I. Majer , sprava Ing. J. Kriváň, člen predstavenstva a OR
Najlepší študent Jozef Jančiar zo SSOŠH ŽP zísal šperk od firmy ALO DIAMONDS
Najlepší študent Jozef Jančiar zo SSOŠH ŽP zísal šperk od firmy ALO DIAMONDS, ktorý mu odovzdala Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva a personálna riaditeľka ŽP a riaditeľ SSOŠH ŽP Ing. Ivan Majer.

Počas praxe sa venujú na pracoviskách žiakom inštruktori, z ktorých najlepší boli opäť odmenení ďakovným listom a pobytom na Táľoch. Tohto roku medzi nich patria Ľudovít Lacuška z oceliarne, Branislav Medveď z ťahárne rúr, Michal Martinko z valcovne rúr a Milan Vraniak z centrálnej údržby. Zablahoželal im Ing.Miloš Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a Ing. Ivan Majer.

Milan Vraniak, jeden z najlepších inštruktorov SSOŠH ŽP
Milan Vraniak, jeden z najlepších inštruktorov (v strede) zľava Ing. I. Majer, riaditeľ SSOŠH ŽP a sprava Ing. M. Dekrét, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Medzi odmenených patria aj výchovné poradkyne základných škôl. Ďakovné listy a pobyt na Táľoch odovzdali Ing. Mária Niklová a PaedDr. Katarína Zingorová,  Mgr. Jaroslave Hlásnikovej zo ZŠ Podbrezová, Mgr. Martine Rusnákovej zo ZŠ Pionierska 2 Brezno a Mgr. Ingrid Sedliakovej zo ZŠ Valaská.

Výchovná poradkyňa Mgr. J. Hlásnikovej ZŠ Podbrezová
Poďakovanie si zaslúžila aj výchovná poradkyňa Mgr. J. Hlásnikovej ZŠ Podbrezová

 

Na záver predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján Banas povedal: „Už sa nebojíme starnúť, keď vidíme, že je tu mladá, schopná generácia, ktorá nás dokáže nahradiť.“

Bodkou za príjemným dopoludním bol kultúrny program v podaní mladších žiakov našich súkromných škôl a ich učiteľov. Prevládal folklór a neutíchajúci potlesk svedčil o tom, že naši žiaci sú aj v tejto oblasti dobrí a zaslúžia si uznanie aj za umelecký prejav.

 

Z úspešných absolventov SSOŠH ŽP, ktorí získali kvalifikáciu na profesie hutník operátor, mechanik strojov a zariadení a mechanik mechatronik (58) by malo zhruba 60 percent nastúpiť do Železiarní Podbrezová, časť prejavila záujem o štúdium na vysokej škole, prípadne sa profesionálne bude venovať športu.

Z úspešných absolventov SG ŽP v profilácii na informatiku, anglický jazyk a športové disciplíny (30)  chce zhruba 90 percent pokračovať v štúdiu  a ostatní by sa mali venovať profesionálne športu, prípadne sa zamestnajú v Železiarňach Podbrezová.

 

Zaujímalo nás, čo si myslia absolventi, a tak sme sa opýtali, či bola ich voľba školy správna a ako by sa rozhodovali dnes?

 

Patrik LEŠKO, SG ŽP

Patrik LEŠKO, SG ŽP

-Myslím si, že moja voľba bola správna a urobil by som tak aj dnes. Som síce rád, že štúdium je za mnou, ale škola, kolektív, študentský život mi bude chýbať. Prežil som tu štyri krásne roky. Pokračujem v štúdiu informatiky a nie je vylúčené, že sa do Podbrezovej raz vrátim.

 

Tomáš SLIVKA, SG ŽP

 

Tomáš SLIVKA, SG ŽP

-Určite to bola dobrá voľba. Škola má veľmi dobrú úroveň, aj uplatnenie je perspektívne. Škola, aj kolektív mi bude chýbať. Pokračujem vysokoškolským štúdiom, rozhodol som sa pokračovať v informatike

 

 

Tomáš SLIVKA, SG ŽP

Tomáš Kapajčík,SSOŠH ŽP

-Určite by som si vybral túto školu aj dnes.Voľba bola správna, zmaturoval som , moje predstav y sa naplnili, som spokojný. Pokračujem v štúdiu na Hutníckej fakulte TUKE a predpokladám, že sa sem vrátim.

 

 

Štefan Valek, SG ŽP

 

Štefan Valek, SG ŽP

-Určite som si vybral správne a opäť by som to zopakoval, aj keď som z Dolného Kubína. Som hokejista, podmienky pre športovcov boli tu veľmi dobré. Pokračujem v štúdiu trénerstva na vysokej škole.

 

 

Jakub Kostelný, SSOŠH ŽP

Jakub Kostelný, SSOŠH ŽP

-Je to zaujímavá škola, odbor mechanik strojov a zariadení bol tiež zaujímavý. Voľba bola určite správna a odporúčam ju každému. Nastupujem do centrálnej údržby, tam, kde som praxoval. O týždeň už budem robiť. A už sa aj teším