Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Verím, že do konca roka dosiahneme kladný výsledok hospodárenia

 

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som vás informoval o vývoji ekonomickej situácie v našej spoločnosti. Všetci vieme, že rok 2020 bol pre Železiarne Podbrezová a.s., tak ako aj pre iné slovenské spoločnosti, nesmierne ťažký. Spôsobila to pandémia COVID-19. Od vlády SR sme dostali časť finančných prostriedkov na udržanie zamestnanosti z financií, ktoré prišli z Bruselu. Účelom bola pomoc malým, stredným a veľkým podnikom na prežitie s čo najmenšími stratami a zároveň, aby mohli byť pripravené na dobu, keď sa celosvetová ekonomika začne dvíhať.

Pomoc prišla trochu neskôr, ako sme čakali. Všetky tri etapy boli realizované až po veľkom nátlaku zo strany zamestnávateľov, vrátane Klubu 500. Márne sme politikom vysvetľovali, že ak sú firmy dobré pre štát v časoch, keď napĺňajú štátny rozpočet, je povinnosťou vlády, v prípade pandémie, týmto spoločnostiam pomôcť. Na základe rozhodnutia vlády došlo k obmedzeniu činností mnohých firiem vo viacerých odvetviach.

Prišiel rok 2021 a dochádza k nárastu priemyselnej výroby v Európe, i vo svete. Spoločnosť Železiarne Podbrezová má od začiatku tohto roka dostatok zákaziek, o čom svedčí aj navýšenie stavov zamestnancov, zaviedli sme štvorčatový pracovný režim vo valcovni bezšvíkových rúr aj v oceliarni, máme dostatočný objem zákaziek na máj aj na jún. No napriek tomu vedenie spoločnosti predpokladá, že sa nám nepodarí v prvom polroku dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia. Enormne totiž rastú ceny vstupných materiálov, najmä oceľového šrotu. Cena sa dvíha závratnou rýchlosťou a už dosahuje takmer 400 eur za tonu.

Ruka v ruke s uvedeným dochádza k nárastu cien feroprísad, ale aj ostatných vstupných materiálov. V krajinách Európskej únie to spôsobila nepripravenosť. Mnohé firmy sa v uplynulom roku finančne vyčerpali a dnes nemajú dostatok prostriedkov na zabezpečenie rezerv vstupných surovín. Naším šťastím je, že bežne pracujeme so zásobami v predstihu troch, až šiestich mesiacov a táto stratégia nám umožňuje zabezpečiť plynulú výrobu.

Vážení spolupracovníci,

ďakujem vám, že sme rok 2020, aj napriek COVID-19, prežili, ako sme prežili. Cením si správne rozhodnutie vedenia spoločnosti, že sme svojim zamestnancom, zamestnancom dcérskych spoločností, aj našim dôchodcom, v dvoch etapách zabezpečili vitamíny na posilnenie imunity proti pandémii. Mnohým zamestnancom sme pomohli aj zabezpečením liekov na elimináciu následkov pri ochorení na COVID-19.

Pohľad na Podbrezovú zo šiklova
Železiarne Podbrezová

Uplynulé mesiace boli poznamenané testovaním a vo všetkých médiách sa denno-denne hovorilo len o tom. Dnes pomaly dochádza k obmedzeniu testovania a témou súčasnosti je očkovanie a zabezpečovanie vakcín. Či sa niekto dá zaočkovať alebo nie, to je jeho osobné rozhodnutie. Musím však poznamenať, že v situácii, keď je dostatok vakcín, vláda a pandemická komisia rozhodujú, kto a kedy má na ňu nárok, ale zatiaľ som nepočul, aby na očkovanie pozývali ľudí z výrobného sektora. Máme preočkovaných množstvo inštitúcií a profesií, o ktorých sú presvedčení, že to sú nositelia slovenskej ekonomiky, kľúčoví pri rozvoji krajiny. Nepáči sa mi to. Nie je to správne. Už v čase, keď sme prvýkrát zriadili testovacie stanovište pre svojich zamestnancov, počúvali sme, že podniky nie sú dostatočne spoľahlivé, aby mohli byť do tejto činnosti zapojené. Napokon však vláda bola vďačná aj za to, že sa výrobné spoločnosti do testovania zapojili.

Vážení spolupracovníci,

ak máte záujem o očkovanie, bude to možné zabezpečiť prostredníctvom personálneho úseku. Je totiž veľmi pravdepodobné, že v dovolenkovom období pohyb po Európe, i po Slovensku, bude podmienený certifikátom o očkovaní. Možno by ste chceli poznať môj názor. Poviem len toľko, tak ako vy, sledujem hodnotenia jednotlivých vakcín a chcem len veriť, že nikto z našich zamestnancov sa nedostane do neriešiteľných problémov.

Vážení spolupracovníci,

je mi to ľúto, ale naša momentálna ekonomická situácia ešte neumožňuje vyplatiť pozastavené prémie. Uvedomujeme si však, že prichádza dovolenkové obdobie, a tak sme sa rozhodli, že paušálne vyplatíme každému zamestnancovi dvesto eur. Verím, že v konečnom zúčtovaní roku 2021 budeme môcť uvažovať aj o vianočnej mzde a tento príspevok zúčtujeme tak, aby bola koncoročná odmena spravodlivo priznaná pre všetkých.

Všetkým vám úprimne ďakujem za výsledky dosahované od začiatku roka. Som presvedčený, že tak, ako bojujeme s nárastom cien vstupov, podarí sa nám kontinuálne zvyšovať aj ceny našich výrobkov a dosiahneme kladný výsledok hospodárenia.

K naplneniu tohto želania vám všetkým prajem hlavne dobré zdravie.