Editoriál

 

Deti sú šťastné, keď sú aj rodičia šťastní
Deti sú šťastné, keď sú aj rodičia šťastní. Foto: I. Kardhordová

 

Máme za sebou ťažkú etapu života, ktorá nenechala azda nikoho ľahostajným. Mesiace prežité s pandemickými obmedzeniami, boj s chorobou a v mnohých rodinách aj strata najbližších. Len veľmi málo šťastlivcov dokázalo prežiť toto obdobie bezstarostne s pozitívnym postojom, bez obáv o svoje zdravie a zdravie svojich najbližších. Mnohým táto skúsenosť od základu zmenila vnútorné hodnoty.

Viac si začali vážiť svoje zdravie a tomu prispôsobujú životný štýl a za najväčšie šťastie považujú svoju rodinu. Snažia sa brať všetko s nadhľadom. A dospeli k poznaniu, že na to, aby dokázali kompenzovať každodenné stresy, im stačí pohľad na šantiace deti.

Medzinárodný deň detí je čas, keď spravidla pripravujeme pre svoje deti rôzne aktivity. Naším jediným želaním je, aby boli zdravé a šťastné. Nie vždy si však uvedomujeme, aké sú vnímavé a ich skutočné šťastie je prirodzeným dôsledkom pohody v rodine. Vaše deti budú skutočne šťastné len vtedy, ak vycítia, že aj vy ste šťastní a preto urobte všetko pre to, aby mohli mať ten pocit.