„Vážime si vás a záleží nám na vašej spokojnosti“

 

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Vážení spolupracovníci,

dovoľte, aby som sa vám na prahu nového roka opäť prihovoril. Keď som nastúpil do fabriky pred štyridsaťjeden rokmi, rok 2020 sa mi zdal v nedohľadne. A my už začíname rok 2021.

V uplynulých mesiacoch sme sa trápili s pandémiou COVID-19, ktorá poznamenala nielen Európu, ale celý svet. V predvianočnom čísle Podbrezovana som na túto tému hovoril, preto budem stručný. Prajem si, aby sme sa dokázali pred pandémiou brániť. Oslovili sme najvýznamnejšieho českého virológa, profesora MUDr. Jiřího Berana, CSc., ktorého sme požiadali, aby nám poradil, ako sa brániť nielen proti COVID-19, ale celkovo proti vírusovým ochoreniam.

Teší ma, že posledné tri mesiace uplynulého roka boli poznamenané zvýšeným objemom zákaziek. Vedenie spoločnosti už dnes vie, že máme naplnený január a postupne prichádzajú zákazky aj na február. Prajem si, aby to takto pokračovalo aj v nasledujúcich mesiacoch, aby sme mohli upraviť ceny našej produkcie. Mojím želaním je, aby sme o rok, pri záverečnom účtovaní, mohli konštatovať, že sme splnili plánované úlohy, využili naplno výrobné kapacity, nemali problémy v kvalite našej výroby a stále patríme medzi špičku.

Robíme všetko pre to aj novými investíciami. Nezastavili sme ich, bojujeme za to, aby Železiarne Podbrezová boli konkurencieschopné na európskych, ale aj svetových trhoch. Je totiž veľmi príjemné a potešujúce vedieť, že naša spoločnosť patrí medzi špičku v Európe i vo svete, vďaka nášmu výrobnému programu, ale aj vďaka pracovnému kolektívu.

Neistá sa pre nás do budúcnosti javí komunikácia s vládnymi činiteľmi. V minulom roku totiž dobrá nebola. Chcem však veriť, že v tomto smere sa nám podarilo urobiť kroky k zlepšeniu. Sme pripravení robiť aj naďalej všetko preto, aby to tak bolo. Vláda SR musí mať záujem, aby fungovali veľké firmy, pretože dávajú pracovné príležitosti stovkám menších firiem, živnostníkom a len tak môžu ľudia zarábať a míňať svoje peniaze.

Aj naďalej budem veľmi bojovať za to, aby sme v roku 2021, ale aj v ďalších rokoch, dosahovali nižšie daňové zaťaženie zamestnancov, ako je to doteraz. Nie je totiž správne, aby boli naše odvody vyššie, ako suma, ktorá nám zostane na mzdy a na ďalší rozvoj firmy.

Potešiteľné sú aj výsledky hospodárenia našich dcérskych spoločností. Až na malé výnimky dosiahli kladné výsledky hospodárenia. V závere roka sme dokázali vyplatiť aj vianočné odmeny. Verím, že v roku 2021 prispejú aj naše dcérske spoločnosti k tomu, že zostaneme aj naďalej úspešnou firmou. Máme totiž pre to vytvorené všetky predpoklady.

Boli aj obdobia, keď sme mali výpadky vo výrobe, ale my sme sa nezľakli a rozhodli sme sa čerpať finančné prostriedky z bánk, aby sme udržali zamestnanosť. Dnes vieme, že sme urobili správne rozhodnutie. Možno ste postrehli, že na sklonku roka sme prijali desiatky nových zamestnancov a plánujeme prijať ďalších. Výrobné kapacity, ktorými disponujeme, musíme totiž využiť v maximálnej miere.

Vážení spolupracovníci,

do nového roka vám prajem veľa zdravia, osobných úspechov, dobré zdravie aj vašim blízkym. Prajem vám príjemnú atmosféru v pracovných kolektívoch a želám si, aby sme cítili hrdosť na to, že sme zamestnancami Železiarní Podbrezová. Vedenie spoločnosti zabezpečí, aby sa úroveň starostlivosti o zamestnancov udržala aspoň na úrovni predchádzajúcich rokov. S tým zámerom sme podpísali Kolektívnu zmluvu a Program predstavenstva. Vážime si vás a záleží nám na vašej spokojnosti.