Nový rok, nové začiatky, nové predsavzatia

 

Nedávno sme sa prehupli do roku 2021. Oslávili sme Vianoce, zažili sme Silvester. Pravdepodobne nevyzeral rovnako, ako po minulé roky. Jedna vec však mohla zostať rovnaká. Sú to predsavzatia. Práve začiatok nového roka je tým časom, kedy si viacerí z vás chcú čo-to zmeniť vo svojom živote. Obrazne povedané – začiatok nového roka je začiatkom nového života. Ako to však býva, pri niektorých predsavzatiach vydržíte a naopak, niektoré vzdáte. Niektoré sú užitočnejšie, niektoré menej. Čo na to hovorí psychológia? Ako to s nimi je?

Predsavzatia – či už tie novoročné alebo tie, ktoré si dáte v bežné dni – môžu byť pre vás prospešné, pretože vás môžu motivovať k želanej zmene. Ak máte potenciál pre takúto zmenu, môžu vám predsavzatia pomôcť pri jej dosahovaní. Pri tvorení predsavzatí je potrebné vyhnúť sa preceňovaniu schopností, neklásť si nereálne a nesplniteľné ciele, neskákať z extrému do extrému. Tieto chyby často vedú k tomu, že to s predsavzatiami vzdáte po krátkom čase, pretože na vás kladú príliš vysoké nároky.

Ako by malo vyzerať predsavzatie? Je dobré stanoviť si cieľ, ktorý chcete prostredníctvom predsavzatia dosiahnuť. Zamyslite sa, čo chcete zmeniť a to sa stane vaším cieľom. Neformulujte ho v negatívnom zmysle, t.j. čo nechcete. Práve naopak, pomenujte to, čo chcete zmeniť vo vašom živote. Zmena má byť premyslená. Nie je dobré robiť ju v návale nadšenia a nádeje v „lepší zajtrajšok“. Váš cieľ má byť špecifický, konkrétny. Nehovorte, že chcete schudnúť, ale povedzte si koľko chcete schudnúť. Zároveň by mal byť merateľný. Vtedy viete, ako sa vám v ňom darí napredovať a kedy ho dosiahnete. „Budem lepším človekom“ zmeňte na „raz za týždeň pomôžem svojej susede“. Ohraničte si ho časovo, dajte si deadline, do kedy ho chcete dosiahnuť. Dôležité je, aby vami stanovený cieľ bol pre vás relevantný, aby bol pre vás dôležitý. Zamyslite sa, aké dôvody vás vedú k zmene. Chcete to preto, lebo to robia iní ľudia vo vašom okolí? Zmenu dosiahnete najefektívnejšie práve vtedy, keď vaša motivácia bude vnútorná, budete to robiť z vlastného presvedčenia, pretože prinesie benefity do vášho života. Keď si budete vedomí svojich motívov pre zmenu, predsavzatie sa vám bude ľahšie dodržiavať najmä počas tých dní, kedy sa vám nebude chcieť alebo ho budete chcieť vzdať. V neposlednom rade by váš cieľ mal byť reálny.

Nedávajte si predsavzatia, ktoré nie ste schopní splniť. Dôležité je uvedomiť si, že nie je až tak náročné zmenu urobiť, ale následne si ju dlhodobo udržať. Z toho dôvodu je vhodné urobiť si návyk. Ten si postupne vytvoríte cez malé kroky. Nemusíte do týždňa zabehnúť maratón. Stačí, keď začnete pravidelným krátkym behom a postupne si budete predlžovať vzdialenosť, ktorú odbehnete. Neklaďte si na seba prehnané nároky. Predsa, na splnenie predsavzatia máte celý rok.

Ak niektoré dni zlyháte vo svojom predsavzatí, neznamená to úplné zlyhanie. Je prirodzené, že nie každý deň dosahujete tie najlepšie výsledky. Dôležité je nakopnúť sa, pokračovať a byť trpezliví. Uvedomte si a pripomínajte si, že zmena nepríde okamžite. Za jednotlivé čiastkové úspechy, správne kroky, splnené malé ciele, sa odmeňte. Pochváľte samých seba, doprajte si za odmenu to, čo máte radi.

Ak ste si nestihli dať predsavzatie na prelome rokov, nemusíte čakať na začiatok ďalšieho roka. Predsavzatia si môžete dať kedykoľvek, keď budete vnímať, že potrebujete zmeniť váš život v určitej oblasti. Stačí sa rozhodnúť, premyslieť zmenu, začať s ňou, vytrvať a sledovať, ako sa vám v tom darí.