V januári blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Stanislava BITALOVÁ

Milan BUDAJ

Mgr. Eva KOVÁČIKOVÁ

Patrik KURTÍK

Zuzana LUCIAKOVÁ

Peter MAJCHÚT

Katarína MICANOVÁ

Ing. Aneta SALANCIOVÁ

Katarína STRMEŇOVÁ

Ing. Michal VRABEC

25 rokov

Peter DEKRÉT

Milan FELNER

Peter JÁNOŠÍK

Štefan KUBALIAK

Ing. Zdeno KUBÁR

Igor KUBICA

Pavol KUNŠTÁR

Marcel KUPEC

Branislav MEDVEĎ

Ivan PROŠOVSKÝ

Michal ŠVARC

Ľubomíra TURŇOVÁ

30 rokov

Regina BURSOVÁ

Štefan PAZÚR

Anna SOJAKOVÁ

Alena ŠTULRAJTEROVÁ

Ján VILHAN

35 rokov

Ing. Iveta FAŠKOVÁ

Elena KOŠÍKOVÁ

Tatiana MEDVEĎOVÁ

Elena SLOSIAROVÁ

40 rokov

Alena KURČÍKOVÁ

Anna ŤAŽKÁ

Edita VETRÁKOVÁ

 

Životné jubileá

Jozef KOVÁČIK

Pavol KOVÁČIK

Alojz RYBÁR

Peter ŠARÍK

Janka GRÍLLIOVÁ

Janka HUŇOVÁ

Kazimír KOKAVEC

Pavol ČUNDERLÍK

Ing. Iveta FAŠKOVÁ

Michal KOJNOK

Pavol KOKAVEC

Alena KUPCOVÁ

Stanislav MAKOVNÍK

Peter MESIARIK

Ján VILHAN