Dôchodkové fondy zvládli boj s ťažkým rokom úspešne

 

Po náročnom a turbulentnom roku prichádzajú z DDS STABILITA pozitívne správy. Úspory svojich klientov zhodnotila spoločnosť kladne vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje. Klientom najväčšieho príspevkového fondu vzrástli úspory o 2 percentá, v akciovom fonde o 2,2 percenta. Kráľovský benefit si ale pripíšu odvážnejší investori v najnovšom Indexovom fonde. Vznikol síce iba v polovici marca 2020, ale do konca roka stihol úspory v ňom zhodnotiť o takmer 30 percent, čo je absolútne najlepší výsledok na celom trhu dôchodkových fondov.

Kompletnú informáciu o stave osobných účtov získajú klienti z výpisov, ktoré budú dostupné pre každého účastníka po prihlásení na webový PORTÁL, a to najneskôr 25. januára 2021. Odporúčame opätovne skontrolovať a overiť vaše prístupové heslo, aby ste sa následne k informáciám dostali včas a bez problémov. Klienti, ktorí poskytli spoločnosti aj e-mailovú adresu, dostanú svoje výpisy aj v elektronickej forme, a to najneskôr do konca januára. V obidvoch uvedených prípadoch bude ich súčasťou aj Potvrdenie o zaplatených príspevkoch, avšak iba v prípade, že účastníkovi vznikol nárok na uplatnenie daňovej úľavy.

Podrobnejšie informácie prinesieme v rozhovore v nasledujúcom vydaní Podbrezovana.