Významné výročia v roku 2021

 

V roku 2021 si pripomenieme významné výročia spájajúce sa s históriou podbrezovských železiarní.

140. výročie

Dňa 1. apríla 1881 sa začala prestavba železiarní pod vedením Antona Kerpelyho, zakladateľa moderného železiarskeho priemyslu, so zámerom rozšíriť výrobný sortiment. Po jej ukončení v roku 1885 sa náhradný sortiment postupne stal nosným.

135. výročie

V roku 1886 bola osada Brezová premenovaná na Zólyiom-Brezó (Zvolenská Brezová) v novoutvorenej Zvolenskej župe. Zmenil sa názov železiarní na Magyar királyi
vasgyár Zólyiom Brezó (Maďarské kráľovské železiarne Zvolenská Brezová).

130. výročie

Dňa 29. augusta 1891 bol dokončený na plošine Pyramis podbrezovský kostol, ktorého základný kameň bol postavený a vysvätený pri príležitosti 50. výročia začatia budovania železiarní.

125. výročie

V roku 1896 bola sprevádzkovaná železničná trať na trase Podbrezová – Brezno – Tisovec.

115. výročie

V roku 1906 bola prevádzka pudlovacích pecí zastavená a začalo sa s výstavbou novej haly oceliarne so štyrmi siemens-martinskými pecami, s kapacitou po 20 ton (postupne v rokoch 1906, dve v roku 1907 a 1908).

95. výročie

V roku 1926 bola začatá výstavba novej valcovne profilov, ukončená bola v decembri roku 1931. V tom istom roku bola výroba tupozváraných rúr premiestnená do závodu Piesok.

 

Výroba tupozváraných rúr bola presťahovaná do závodu v Piesku. Foto: Archív redakcie
Výroba tupozváraných rúr bola presťahovaná do závodu v Piesku

 

80. výročie

Dňa 1. januára 1941 sa železiarne spolu so svojimi výrobnými závodmi stali súčasťou nemeckého koncernu Reischswerke Ak engesellscha für Waff en Maschinenbau Hermann Gõring, so sídlom v Berlíne a od 9. júla 1941 mali štatút akciovej spoločnosti s názvom Železiarne Podbrezová účastinná spoločnosť Bratislava (Eisenweke Podbrezová A.G.).

75. výročie

Dňa 1. januára 1946 bol zmenený vlastnícky vzťah a železiarne boli premenované na Stredoslovenské železiarne, národný podnik, Podbrezová, podliehajúce pod Československé závody kovodelné a strojírenské, n.p., Praha. Ich oblastné riaditeľstvo sa nachádzalo v Bratislave.

70. výročie

V roku 1951 história zaznamenáva personálne zmeny vo vedení železiarní. Po trinástich rokoch odišiel Dr. Ing. Vladimír Langer, dočasne bol poverený vedením Ing. Miroslav Švejna a v závere roka sa stal podnikovým riaditeľom Vladimír Šupka. Dňa 1. januára došlo k delimitácii hutnícko-strojárskeho kombinátu, vytvoreného v Švermovych železiarňach. Odčlenené boli tri české podniky a zo slovenských vznikli samostatné národné podniky. V tomto roku sa začala výstavba novej SM oceliarne, rozdelenej do troch etáp. V prvej etape bola postavená východná časť haly oceliarne a dokončená 40 tonová SM pec č.1 – začalo sa s výrobou betonárskej výstuže ROXOR.

65. výročie

Od okamihu, keď bolo určené miesto pre výstavbu nového závodu.

60. výročie

V máji roku 1961 bolo sprevádzkované dvojprúdové odlievanie ocele, čo znamenalo historický začiatok uplatňovania najprogresívnejších technológií odlievania ocele v Československu. Súčasne bola odovzdaná aj kyslikáreň CLAUDE TE 400. V tomto roku sa stal podnikovým riaditeľom Michal Hanko. Rok 1961 bol významným aj v oblasti výchovy učňovského dorastu. Dňa 24. júna 1961 sa vo Švermovych železiarňach a prvýkrát na Slovensku vôbec, uskutočnil slávnostný akt prijatia vlastných vyučencov do radov železiarov.

50. výročie

V roku 1971 zanikli hnedouhoľné agregáty a 16. septembra bol zapálený prvý horák na žíhacej peci so zemným plynom. Dňa 25. augusta bola v ťahárni rúr vyrobená prvá rúra.

35. výročie

V roku 1986 bola 1. septembra odovzdaná do užívania budova Stredného odborného učilišťa hutníckeho v Lopeji. Týmto aktom bola zavŕšená prvá etapa výstavby areálu. Dňa 31. marca odišiel do dôchodku podnikový riaditeľ Ing. Anton Kolenička, ktorý viedol fabriku 23 rokov. Dňa 14. apríla 1986 bol menovaný do tejto funkcie Ing. Anton Štulrajter.

 

Prvým riaditeľom SOU hutníckeho bol od roku 1985 Ing. Samuel Rosiar. Foto: archív redakcie
Prvým riaditeľom SOU hutníckeho bol od roku 1985 Ing. Samuel Rosiar

 

30. výročie

V roku 1991 bolo 1. apríla Stredné odborné učilište hutnícke vyčlenené zo štátneho podniku Švermove železiarne pod Ministerstvo hospodárstva SR a bola zriadená samostatná príspevková organizácia Stredné odborné učilište hutnícke Podbrezová. Dňa 1. augusta bola zriadená prevádzkareň hutnícka druhovýroba. Dňa 30. septembra železiarne získali monogram API pre špecifikácie API 5L a API 5CT, pre odvetvie naftového a olejárskeho priemyslu od API Dalas. V novembri tohto roku bola zriadená podniková polícia. Deň 18. november bol dátumom poslednej tavby v SM peci č. 2.

25. výročie

V roku 1996 sa 23. februára Železiarne Podbrezová stali členom ESTA – Asociácie európskych výrobcov oceľových rúr. Dňa 31. marca bola sprevádzkovaná digitálna telefónna ústredňa, vo zvarovni rúr veľkých priemerov pribudol nový výrobok, rúry s prírubami. Dňa 1. júla bolo k Strednému odbornému učilišťu hutníckemu pričlenené Stredné odborné učilište strojárske Piesok. V decembri bol rozšírený výrobný program elektrooceliarne o oceľové bloky kruhového priemeru 150 milimetrov.

20. výročie

V roku 2001 bolo zriadené Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová, ktoré bolo 22. januára zaradené do siete slovenských múzeí. Dňa 17. marca bol predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták ocenený „Krištáľovým krídlom 2000“ v kategórii hospodárstvo. V tomto roku, 11. mája, bolo oficiálne uvedené do prevádzky korózne laboratórium – prvé a dovtedy jediné svojho druhu na Slovensku. Dňa 5. júna bola uvedená do prevádzky nová kogeneračná jednotka (paroplynové zariadenie) výroby elektrickej energie a pary, v tom čase patriaca k špičke v energetickom priemysle. V júli sa ŽP stali víťazom verejnej súťaže, vyhlásenej na odpredaj akciovej spoločnosti ŽĎAS v Žďári nad Sázavou. Tento krok bol základom novej stratégie železiarní, založenej na diverzifikácii podnikateľskej činnosti. Dňa 15. novembra vláda rozhodla o vrátení učilíšť podnikom. Dňa 27. novembra bolo do užívania dané v tom čase jedno z najmodernejších zariadení svojho druhu v Európe – linka na adjustáž kotlových rúr vo valcovni bezšvíkových rúr.