„Odporúčam každému, kto má záujem o zmysluplnú prácu, aby sa tu zamestnal“

 

Dňa 1. decembra 2020 bol do funkcie vedúceho prevádzkarne oceliareň menovaný Ing. Igor Kliment, ktorého sme požiadali o rozhovor.

V železiarňach pôsobíte už od ukončenia vysokej školy. Zaspomínate si na svoje začiatky a čo vás motivovalo sa tu zamestnať?

– Po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole technickej v Košiciach, na Hutníckej fakulte, som nastúpil do vtedajších Švermových železiarní, konkrétne do prevádzkarne oceliareň ako robotník. Postupne som prešiel všetkými strediskami oceliarne. Mal som možnosť spoznať ľudí, ich pracovné a odborné skúsenosti, zručnosti a názory. Po rokoch prežitých v Železiarňach Podbrezová musím konštatovať, že boli, a stále sú, silnou a stabilnou spoločnosťou, s bohatou históriou výroby ocele a oceľových rúr. Firmou, ktorá poskytuje svojim zamestnancom rôzne benefity a samozrejme aj sociálne istoty. Moje rozhodnutie pracovať v podbrezovských železiarňach som neoľutoval a odporúčam každému, kto má záujem o zmysluplnú prácu, aby sa tu zamestnal.

V materskej spoločnosti ste pôsobili šestnásť rokov. Ďalších jedenásť rokov ste mali možnosť vyskúšať si aj prácu v dcérskych spoločnostiach. Ako s odstupom času hodnotíte toto obdobie?

– V máji roku 2005 som naposledy pracoval ako vedúci zariadenia pre plynulé odlievanie ocele. V rovnakom roku som mal možnosť rozšíriť svoj obzor a vyskúšať svoje schopnosti aj v dcérskych spoločnostiach v susednej Českej republike, a to vo fabrikách ŽĎAS a TS Plzeň, ktoré toho času patrili do Železiarne Podbrezová GROUP. Bola to zaujímavá a zároveň aj náročná práca, nakoľko som prišiel z materskej firmy, kde metódy, postupy a takisto aj firemná kultúra boli na vysokom štandarde. Za možnosť odborne rásť na pozíciách ako asistent výrobného riaditeľa, vedúceho prevádzkarne a asistenta generálneho riaditeľa musím vedeniu Železiarne Podbrezová poďakovať.

Dnes ste opäť v prevádzkarni, v ktorej ste začínali. Aké výzvy na vás čakajú v budúcnosti?

– Po rokoch pôsobenia v Českej republike sa vraciam do prevádzkarne oceliareň. Prvoradá úloha je zabezpečiť plnenie výrobných úloh vysokej kvality našich výrobkov. Ďalej udržiavať a zdokonaľovať technický stav zariadení s minimalizovaním prestojov a dodržiavať a optimalizovať technologickú disciplínu z dôvodov znižovania nákladov.

Prezradíte nám niečo zo svojho súkromia, aké sú vaše záľuby a čo robíte vo voľnom čase?

– Narodil som sa v Brezne a od detstva žijem v Podbrezovej. Mám rád prírodu a moje záľuby sa rokmi okresali, ale v zime si rád nájdem čas na lyžovanie a v lete na golf a záhradu.