*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Vráťme sa na začiatok – závodná učňovská škola v Piesku

 

80 rokov organizovanej výrobyStavy zamestnancov sa museli dopĺňať mladými ľuďmi, ktorí sa v minulosti zaúčali v jednotlivých pracoviskách u skúsených robotníkov a majstrov. Technická úroveň v 19. storočí používaných technologických zariadení si nevyžadovala, aby mladí ľudia pred nástupom do práce prechádzali špeciálnym školením. Obrat nastal, keď technologické procesy začala ovládať elektrická energia a do výroby vstúpila mechanizácia a automatizácia, čím sa zvýšili nároky na zručnosť a vedomosť mladých ľudí. Začali sa zakladať učňovské školy.

Po roku 1918 podbrezovské železiarne patrili štátu a boli riadené Ministerstvom verejných prác v Prahe. V tom čase bojovali o svoju existenciu a ani sa nezveľaďovali. Obrat nastal až v roku 1935, keď Zbrojovka Brno vybudovala v štátnych železiarňach v Podbrezovej svoju prevádzku  na výrobu súčiastok pre zbraňové systémy. Nová výroba v moderných obrábacích dielňach, vybavených veľkým množstvom špeciálnych obrábacích strojov, si vyžadovala nových odborníkov, najmä mladých.

Pre ich výchovu bola založená závodná učňovská škola v Piesku. Bolo to v roku 1937 a táto myšlienka vznikla z dôvodu, že učňovská škola bola zameraná okrem hutníckych profesií aj na výučbu strojárskych odborov a v nových obrábacích dielňach boli vyčlenené priestory na praktické vyučovanie. Každý učeň mal svoj pracovný stôl so zverákom a so skrinkou na  náradie a v šatni skrinku na odev. V rámci závodnej učňovskej školy prebiehala aj teoretická výučba, vyučujúcimi boli skúsení pracovníci železiarní. Bola to prvá škola svojho druhu  na Horehroní a bola začiatkom organizovanej výučby učňov.

V čase, keď sa železiarne stali súčasťou  Zbrojovky Brno a.s., vyučovací proces bol ešte zdokonalený. Proces rastu pokračoval až do druhej svetovej vojny. Zatiaľ, čo hutnícke prevádzky zvádzali boj o prežitie, strojárska výroba sa v závode v Piesku v rokoch 1945 – 46 rozrastala, čím sa zvyšovala potreba špecializovaných pracovných síl v strojárskych profesiách. Vedenie podniku v roku 1946 nariadilo, aby sa  počet učňov znásobil zo 150 na 300, v roku 1948 to už bolo 480. Keďže počítali s presunom  strojárskej výroby z pohraničia, vedenie vtedajších Stredoslovenských železiarní rozhodlo, aby sa stav učňov v roku 1950 zvýšil na 600. Učňovské školstvo  v Podbrezovej prekvitalo. Dostalo nové priestory, vybudovaná bola učňovská škola a začali sa prípravy na vybudovanie internátu. Dobre rozbehnutý systém rozvoja učňovského školstva v Podbrezovej bol však dňom 31. decembra 1950 násilne prerušený.

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č. 8

Koľko učňov navštevovalo závodnú učňovskú školu v Piesku v roku 1948?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

 

Nezabudnite uviesť kontakt.

———————————————————————————————————— 

 

Z podkladov Ing. J. Starkeho