Anketa s absolventmi Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, organizačná zložka Súkromná stredná odborná škola hutnícka

„Študovať v Podbrezovej považujem za jedno z mojich najlepších rozhodnutí“

 

Moderne vybavené učebne sú veľkým benefitom. Foto: J. Čief

 

Šesťdesiatročná tradícia „pasovania“ maturantov do rodiny železiarov a slávnostný akt odovzdávania vysvedčení za prítomnosti významných hostí a rodičov v Dome kultúry v Podbrezovej sa neuskutoční ani tento rok. Vysvedčenia budú opäť rozdané koncom mája, v súlade s pandemickými opatreniami.

Záverečný rok štúdia si určite mnohí predstavovali inak. Maturanti sa dištančne vzdelávali takmer celý rok a iba nedávno sa, aspoň na pár dní, vrátili do školských lavíc aj osobne. Mnohým chýbal sociálny kontakt a najmä prax, ktorá sa online vyučuje len veľmi ťažko.

I napriek nepriaznivým skutočnostiam úspešne ukončili stredoškolské vzdelanie a otvárajú sa pred nimi nové možnosti. Niektorí nastupujú rovno do práce, iní budú ďalej pokračovať na vysokej škole.

 

Učebňa metrológie disponuje aj 3D tlačiarňou

 

Ako naši absolventi spomínajú na svoje štúdium a čo ich čaká ďalej nám prezradili v ankete.

Ivan ŠTEFANČÍK, mechanik strojov a zariadení

Ako hodnotíš, s odstupom času, rozhodnutie študovať na Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová

– Rozhodnutie študovať na Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová beriem ako to najlepšie, ktoré som mohol urobiť. Vďaka duálnemu systému vzdelávania som nadobudol nielen dôležité vedomosti v školskej lavici, ale rovno aj prax, ktorá mi uľahčí zabehnutie sa do budúceho pracovného režimu.

Čo ti táto škola dala a čo ťa naučila?

– Škola mi dala mnoho skúseností a zážitkov, na ktoré budem vždy s úsmevom spomínať. Taktiež ma výborne pripravila na budúce povolanie. Okrem toho som spoznal ľudí, ktorých môžem s hrdosťou volať priateľmi, a to nielen v radoch študentov, ale aj majstrov odbornej výchovy. V neposlednom rade nemôžem nespomenúť financie a štipendiá zo strany ŽP a.s., ktoré sa stali zrejme najväčším hnacím motorom počas stredoškolského štúdia.

Posledný rok štúdia si si určite predstavoval inak ako v „pandemickom režime“. Čo bolo na roku dištančného vzdelávania najťažšie?

– Dištančné vzdelávanie je, v porovnaní s prezenčným, samo o sebe náročné a nezrovnateľné. Je oveľa jednoduchšie sústrediť sa na hodine ako doma v izbe, kde som rozptyľovaný rôznymi aspektmi. Tiež mi chýbal sociálny kontakt a prax.

A naopak, nejaké pozitíva?

– Pozitívom bolo určite množstvo spánku a možnosť absolvovať online vzdelávanie v pyžame a s raňajkami v ruke. Taktiež som si mohol rozvrhnúť čas podľa seba a venovať sa viac práci doma a pomoci rodičom.

Pokračuješ ďalej v štúdiu alebo si sa rozhodol nastúpiť do práce?

– Silne som uvažoval nad štúdiom na vysokej škole, avšak rozhodol som sa radšej pre prácu. Po skončení štúdia budem pracovať v ŽP a.s.

Tvoje ambície do budúcnosti?

– V budúcnosti by som sa chcel plne osamostatniť od rodičov, zarobiť dostatok financií na slušné bývanie a po čase si rozhodne chcem založiť rodinu. Tiež by som chcel byť dobrým vzorom pre svoje deti, milujúcim manželom a kamarátom, na ktorého sa dá spoľahnúť.

Ako budeš tráviť leto?

– Keďže nastupujem do práce, moje leto bude prevažne pracovné. Určite si však v čase voľna nájdem čas na rôzne výlety v prírode s priateľmi.

 

Juraj VOLOŠÍN, mechanik mechatronik

Ako hodnotíš, s odstupom času, rozhodnutie študovať na Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová?

– Považujem to za jedno z mojich najlepších rozhodnutí doteraz a myslím si, že toto rozhodnutie mi prinieslo skutočne veľa. Štúdium na tejto škole mi umožnilo posunúť sa viac v praktickej ako aj v teoretickej stránke, ktorá mi bola už v niečom známa. Hoci som bol počas môjho štúdia zameraný len na jeden odbor, tak môžem povedať, že aj ostatné odbory sú na kvalitnej študijnej úrovni a sú schopné poskytnúť skvelé príležitosti aj do budúcnosti. Keby som sa vrátil v čase a rozhodoval by som o strednej škole znova, opäť by som svoje rozhodnutie sústredil na Súkromnú spojenú školu v Podbrezovej.

Čo ti táto škola dala a čo ťa naučila?

– Ako som spomínal, posilnil som omnoho viac svoju praktickú stránku a taktiež obohatil viac teoretickú časť z môjho odboru, ktorá mi bola vždy bližšia. Na strednej škole sa už zaraďujeme medzi dospelých, čo si od nás vyžaduje väčšiu zodpovednosť a správne rozhodnutia v rôznych situáciách. Práve škola v Podbrezovej ma k tomuto priviedla. Naučil som sa fungovať v mojom živote aj ako individualista, čo je asi základ všetkého – vedieť so životom zaobchádzať aj sám. Nevyhnutnú vec, čo mi táto škola dala, sú určite schopnosti a skúsenosti v mojom odbore. Viem, že jedného dňa ich využijem v praxi.

Posledný rok štúdia si si určite predstavoval inak ako v „pandemickom režime“. Čo bolo na roku dištančného vzdelávania najťažšie?

– Nebolo to asi podľa predstáv nijakého žiaka, ale myslím si, že sa to dalo dobre zvládnuť, keď človek bral vážne svoje povinnosti. Pre mňa osobne bolo najťažšie sa poriadne postaviť k praktickej stránke štúdia, ktorá nám bola umožnená až neskôr. Keďže práca priamo v dielňach nám nebola povolená nejaký čas, bolo náročnejšie to zvládnuť, ale nebolo to nič nezvládnuteľné, len človek musel naozaj chcieť.

A naopak, nejaké pozitíva?

– Najväčšie pozitívum bolo pre mňa to, že som sa viac mohol venovať svojim tréningovým povinnostiam, pretože celková online výučba umožňovala stíhať viac vecí. Keďže je veľa toho, na čom musím pracovať, aby som mohol byť úspešný, tak teraz som mal dostatok času, ktorý som využil práve na to.

Pokračuješ ďalej v štúdiu alebo si sa rozhodol nastúpiť do práce?

– Rozhodol som sa naďalej pokračovať v štúdiu, a to na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, konkrétne históriu. Odmalička som bol zaujatý históriou a keďže na strednej škole som venoval pozornosť inému smeru, tak teraz by som sa rád vrátil k svojim detským vášňam.

Tvoje ambície do budúcnosti?

– Nemám zatiaľ veľmi rozsiahle ciele v mojej budúcnosti. Najbližšie sa budem snažiť dobre vyštudovať odbor, ktorý som si zvolil a popri tom pracovať na úspechoch v športe. Časom sa môže vyskytnúť príležitosť, kde využijem vedomosti a schopnosti zo svojho praktického štúdia na strednej škole.

Ako budeš tráviť leto?

– Moje leto bude veľmi pestré a viem, že sa určite nenájde čas na nudu. Určite najviac času zaberie moja letná príprava na zimnú sezónu, ktorá bude veľmi náročná, takže bude vyžadovať aj dostatočnú regeneráciu a oddych. Budem sa snažiť si nájsť aj nejaký čas na svojich kamarátov, pretože aj menšie vypnutie je určite dôležité.

 

Robert SCHMIDT, mechanik mechatronik

Ako hodnotíš, s odstupom času, rozhodnutie študovať na Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová?

– Moje rozhodnutie študovať na Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová hodnotím ako veľmi dobre rozhodnutie.

Čo ti táto škola dala a čo ťa naučila?

– Škola mi dala veľa nových vedomostí a skúseností nielen z teórie, ale najmä z praxe – ako napríklad, že ma naučili pracovať s elektroinštaláciou a taktiež pracovať v CNC programoch. Zúčastnil som sa aj majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní.

Posledný rok štúdia si si určite predstavoval inak ako v „pandemickom režime“. Čo bolo na tom roku dištančného vzdelávania najťažšie?

– Podobne, asi ako všetci, aj ja som si tento rok predstavoval úplne inak. Najťažšie na tom bolo určite zvykanie si na dištančné vzdelávanie, ktoré prišlo rýchlo a bolo pre nás nové. Rovnako ako my študenti, aj učitelia si museli zvykať na to, že sa najbližšie mesiace budeme stretávať len prostredníctvom obrazovky na počítači.

A naopak, nejaké pozitíva?

– Ako sa hovorí, vo všetko zlom sa nájde aj niečo dobré, tak musím povedať, že aj dištančné vzdelávanie malo svoje pozitíva. Jedným z nich bolo aj to, že som mal viac času na veci, na ktoré mi inak nezostával čas. Takisto som bol viac doma a mohol som pomáhať v domácnosti a viac sa venovať aj svojej priateľke.

Pokračuješ ďalej v štúdiu alebo si sa rozhodol nastúpiť do práce?

– Po skončení školy som sa rozhodol nastúpiť do práce. Pre začiatok sme sa s mojou priateľkou rozhodli ísť „do sveta“ – do Prahy. Trochu si cez prázdniny privyrobiť, spoznať iné mesto a potom sa vrátiť naspäť. Priateľka nastúpi na vysokú školu v Banskej Bystrici a ja budem ďalej pokračovať v pracovnom tempe. Plánujem si nájsť robotu v mojom okolí.