Štedrý rok v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA

 

Rok 2019 bol k pripraveným investorom na finančných trhoch mimoriadne štedrý a prial aj klientom Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA. Ich úspory významne vzrástli vo všetkých troch spravovaných dôchodkových fondoch.

Akciový príspevkový fond dosiahol dokonca historicky najvyšší výnos od svojho vzniku a pripísal zhodnotenie na úrovni viac ako 13,1 percenta. Ani sporitelia v najväčšom príspevkovom fonde s vyváženou investičnou stratégiou určite nebudú sklamaní. Ich úspory za rok 2019 vzrástli o 7,45 percenta, čo je najvyšší pripísaný výnos za posledných sedem rokov.

Ilustračné foto: shutterstock.comSTABILITA, d.d.s., a.s., aj vďaka týmto výsledkom potvrdila svoje prvenstvo na trhu doplnkových dôchodkových spoločností, kde v konkurencii najväčších príspevkových fondov s porovnateľnou investičnou stratégiou dosahuje dlhodobo najvyššie priemerné zhodnotenie od svojho vzniku. Samostatnú, ale mimoriadne dôležitú skupinu našich klientov, predstavujú poberatelia dávok. Boli to práve oni, ktorí pred rokmi vstupovali do vtedy ešte neznámeho a neovereného systému sporenia, dôverovali nám a dnes, keď si už aktívne nesporia a poberajú doplnkové dôchodkové dávky, môžu výhody tretieho piliera oceniť naplno. Mimoriadne nás teší fakt, že práve výplatný fond, ktorý je v rámci doplnkového dôchodkového sporenia bezkonkurenčne najúspešnejší na trhu, opäť priniesol našim klientom benefit v podobe zhodnotenia na úrovni viac ako 3,2 percenta, čo sa pozitívne prejaví na výške ešte nedovyplácaných dôchodkových dávok (konkurenčné výplatné fondy dosiahli zhodnotenie na úrovni 0,2 – 1,5 percenta).

Ako sa tieto výsledky premietnu do konkrétnych účtov si môžu naši klienti overiť už čoskoro na výpise z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávok.

Úvodné dni nového roka zvyčajne patria bilancii. Veríme, že tá naša bola pre vás príjemná. Sú však aj milou a vzácnou príležitosťou poďakovať vám za dôveru a priazeň a zaželať všetkým zamestnancom i vedeniu spoločnosti predovšetkým dobré zdravie, dostatok energie, pohodu v kruhu blízkych a veľa správnych a šťastných rozhodnutí. Sme na začiatku novej dekády, tak si zaželajme, aby sa nám v nej všetkým spolu darilo.

 

Dôležité informácie – výpis z DDS nájdete už iba online

V zmysle novely zákona sa ročné výpisy už neposielajú automaticky v písomnej forme. Každý účastník si svoj výpis nájde na portáli, ktorý je umiestnený na internetovej stránke spoločnosti www.stabilita.sk. Výpisy z osobných účtov účastníkov za rok 2019 sú už k dispozícii.

V prípade, že ste si doteraz neaktivovali prístup na portál (použite pre jeho aktiváciu heslo, ktoré sme vám zaslali pred rokom v januári 2019, spolu s výpisom z účtu za rok 2018).

V prípade, že heslo už nemáte k dispozícii, požiadajte o vygenerovanie nového hesla prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke. V kontaktnom formulári nezabudnite uviesť vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám heslo doručíme a tiež vyznačiť marketingový súhlas, aby ste všetky informácie o vašej zmluve a novinkách v spoločnosti mali k dispozícii vždy aktuálne a včas.

Ak vaša účastnícka zmluva so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy, na portáli nájdete od 27. januára 2020 aj potvrdenie k dani.

Ak má STABILITA, d.d.s., a.s., k dispozícii aj vašu e-mailovú adresu bude vám zároveň doručený výpis aj v elektronickej forme, a to v čase od 27. do 31. januára na poslednú známu e-mailovú adresu účastníka, ktorú spoločnosť evidovala k 31. decembru 2019.

Ak vaša účastnícka zmluva, uzatvorená so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre možnosť uplatnenia daňovej úľavy, zašle vám STABILITA v uvedenom termíne mailom aj potvrdenie k dani.