Skvelý tím na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie

 

Odovzdanie ceny Osobnosť FMMR zástupcom kolektívu Chemgeneration, zľava prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., Ing. Dana Ivánová, PhD., doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD., Ing. Maryna Kyslytsyna a prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James Bruno
Odovzdanie ceny Osobnosť FMMR zástupcom kolektívu Chemgeneration, zľava prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., Ing. Dana Ivánová, PhD., doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD., Ing. Maryna Kyslytsyna a prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James Bruno

 

Na slávnostnej udalosti – plese Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR) spojenej s tradičnou hutníckou slávnosťou Šachťákom, ktorá sa uskutočnila 8. novembra v Dome umenia v Košiciach, sa zišli študenti, absolventi, zamestnanci aj predstavitelia vzdelávacích, vedecko-výskumných organizácií zo Slovenska a zahraničia. Okrem akademikov a priaznivcov fakulty sa na tomto podujatí zišli aj zástupcovia významných firiem a spoločností, s ktorými FMMR spolupracuje.
Slávnosť svojím príhovorom otvorila dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. slovami: ,,Nie je ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť. Máme  svoju históriu, máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti a využiť ich. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov, inžinierov a doktorandov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov.“
Na plese všetkých prítomných oslovil svojím príhovorom aj prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu Technickej univerzity v Košiciach – doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., v ktorom poprial fakulte veľa úspechov pri napĺňaní jej cieľov.
Súčasťou podujatia bolo aj odovzdávanie cien „Osobnosť FMMR“. V tomto roku cenu získal tím zamestnancov z FMMR za projekt „Chemgeneration“. Ide o interaktívny vedecký program, ktorého hlavným poslaním je popularizovať vedu, zapájať študentov stredných škôl vo veku 14 až 18 rokov do objavovania tajomstiev chémie, s cieľom porozumieť im a zároveň podnietiť ich tvorivosť a záujem o vedu.
Študenti prostredníctvom tohto programu majú príležitosť zúčastniť sa na interaktívnych experimentoch a na vlastné oči sa presvedčiť, ako dokáže veda riešiť každodenné problémy a aká je jej dôležitá úloha pri záchrane planéty.
Vedecký program Chemgeneration je organizovaný pod patronátom svetovej chemickej spoločnosti BASF, v spolupráci s univerzitami a vedeckými inštitúciami v strednej Európe. Na Slovensku tento program vznikol práve v spolupráci s tímom z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorý tvoria: doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD., doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD., Ing. Ľuboš Popovič, PhD., RNDr. Jana Kavuličová, PhD., Ing. Dana Ivánová, PhD. a Ing. Maryna Kyslytsyna.
Toto ocenenie odzrkadľuje ciele fakulty, že práve tvorivosť, kreativita a záujem riešiť problémy vo vede sú základom pre úspešnú kariéru a riešenie problémov v praxi pre našich absolventov po ich opustení brány „alma mater“.